Platform Profiel Actueel

Corona versnelt innovatie bij Albeda – meer online

Corona versnelt innovatie bij Albeda – meer online en gepersonaliseerd onderwijs

23 okt 2020 | Nieuws

Albeda heeft de coronacrisis aangegrepen om versneld stappen te zetten bij het inrichten van toekomstbestendige klaslokalen. Er is onderzoek gedaan naar de techniek waarbij een deel van de studenten fysiek in de klas aanwezig is, en de overige studenten inloggen vanuit een locatie elders. Oftewel, hybride onderwijs. Een belangrijke voorwaarde bij deze zoektocht was een optimale interactie tussen de docent, de studenten die fysiek aanwezig zijn en de studenten thuis. 

Twee oplossingen
Naast het optimaliseren van deze werkwijze was het van groot belang een oplossing te vinden die toepasbaar is in verschillende onderwijssituaties. Daarbij is gekeken naar onderwijs in een situatie van klassikale kennisoverdracht, tijdens individuele leergesprekken, bij instructies en de verwerking ervan in groepjes of tijdens het grootschalig volgen van hoorcolleges of webinars. Om recht te doen aan zowel de voorwaarde van interactie als aan de toepasbaarheid in de verschillende situaties, zijn er twee verschillende oplossingen gerealiseerd: het inrichten van professionele studio’s én het inrichten van lokalen met een vaste opstelling om hybride onderwijs mogelijk te maken, de zogeheten “future classroom”. Docenten worden geschoold in het werken ermee, zowel in de techniek erachter als bij de didactische inzet ervan. Albeda richt het onderwijs daarmee meer en meer op digitalisering en individuele leertrajecten.

Future classrooms
Op vier verschillende Albeda-locaties zijn in totaal 22 future classrooms ingericht zodat docenten en studenten van verschillende colleges er gebruik van kunnen maken. Net als in de studio’s krijgen docenten in de future classroom een oortje en een microfoon. Studenten op afstand kunnen zo de les volgen. Via ingebouwde luidsprekers in het digibord voor de klas kunnen zij vervolgens hun vragen stellen. Om ook te horen wat de aanwezige studenten in de klas vragen zijn er sensitieve omgevingsmicrofoons geplaatst aan het plafond. Zo kunnen studenten op afstand perfect horen wat er in de klas gezegd wordt. Aan het plafond hangt ook een vaste plafondcamera. De afstandsstudenten kunnen zelf schakelen tussen het beeld van deze camera of het beeld dat de docent deelt via het digibord voor de klas.

Professionele studio’s
Momenteel worden drie professionele studio’s ingericht. De studio’s worden voorzien van twee apart bedienbare camera’s die het beeld sturen naar een videomixer. De videomixer kan live overgangen creëren tussen de verschillende beelden. Op deze manier kunnen zowel live events worden gegeven als opnames worden gemaakt voor herbruikbaar en breed inzetbaar lesmateriaal. Sprekers krijgen een oortje en een microfoontje zodat alle luisteraars de presentaties goed kunnen volgen.

Bron: Albeda

 

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies