Platform Profielactueel
bouwen.jpg

Convenant Klimaattechniek: een stevige impuls aan opleidingen voor energietransitie

24 jan 2019 | Nieuws

Woensdag 30 januari ondertekenen dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid het convenant Klimaattechniek. De alliantie (zie ondertekenaars onderaan de tekst) wil komen tot een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in beroepen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie.

Nederland wordt duurzaam, klimaatbestendig en circulair. De bouw speelt een sleutelrol in die opgave. Dit kan alleen als we onszelf opnieuw uitvinden. Een uniek samenwer-kingsverband vanuit alle gelederen van de bouwsector - overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen - heeft hiervoor een ambitieus plan van aanpak opgesteld: De Bouwagenda. Doelen zijn betere samenwerking, versnelling en opschaling, meer innovatie en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur.

De afspraken uit het convenant sluiten aan op het recente ontwerp-Klimaatakkoord en laten zien dat mbo en bedrijfsleven inspringen op de vraag van de markt. De energietransitie vraagt namelijk niet alleen om méér vakkrachten, maar ook om meer gespecialiseerde vakkrachten.

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenen het convenant namens het rijk. Alle partijen zullen het convenant ondertekenen op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is een van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente Zoetermeer laat de garage ombouwen tot een innovatieve leeromgeving voor energietransitie voor onder meer de studenten van mboRijnland.

De verduurzaming van 6 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen (zoals kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen) vraagt om vakmannen en -vrouwen die de benodigde kennis en vaardigheden onder de knie hebben. Het convenant ondersteunt de opleidingen om het onderwijs aan te scherpen en biedt mogelijkheden tot werkgaranties voor gediplomeerde mbo-studenten. De initiatiefnemers verwachten deze mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker te maken.

Ondertekenaars:
Minister OCW mw. I. van Engelshoven
Minister BZK mw. K. Ollongren
Voorzitter MBO-raad dhr. T. Heerts
Directeur S-BB mw. H. Vlug
Namens de voorzitter NRTO: mw. R. van ´t Klooster
Vice voorzitter Bouwend Nederland dhr. G. Raessens
Voorzitter Techniek Nederland dhr. D. Terpstra
Namens de voorzitter Netbeheer Nederland: mw. M. Visser
Namens de voorzitter FME: mw. A. Woudstra
Voorzitter AFNL mw. R. Siertsema
Voorzitter Koninklijke Onderhoud Nederland dhr. H. den Boer
Voorzitter FNV dhr. H. Busker
Voorzitter CNV dhr. A. van Wijngaarden
 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies