Platform Profiel Actueel

Movisie.jpg

Contact werkgevers en jongeren met migratie-achtergrond vermindert vooroordelen

16 nov 2016 | Nieuws

Contact tussen werkgevers en jongeren met  een migratie-achtergrond, kan eventuele vooroordelen van deze werkgevers verminderen. Dit komt de aanpak van jeugdwerkloosheid ten goede. Dit blijkt uit de resultaten van literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Van belang is wel dat je dit contact goed organiseert.

De werkloosheid onder jongeren met een migratie-achtergrond (21,5%) is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid onder alle jongeren (11%).  Het blijkt voor migrantenjongeren vooral moeilijk te zijn om de eerste toegang tot de arbeidsmarkt te vinden. Verschillende oorzaken worden daarvoor genoemd, zoals het beschikken over beperkte ‘arbeidsmarktvaardigheden’ (‘softs skills’), een minder goede taalbeheersing en beperkte werkervaring.

Beeldvorming

De oorzaak van de relatief hoge werkloosheid ligt voor een deel ook in negatieve beeldvorming onder werkgevers over deze jongeren, zo toonde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) recent aan. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht daarom of kennismaking tussen werkgevers en migrantenjongeren deze vooroordelen vermindert. Het antwoord daarop – gebaseerd op literatuuronderzoek - is bevestigend. Het is aannemelijk dat het organiseren van persoonlijk contact tussen werkgevers en migrantenjongeren leidt tot een afname van vooroordelen bij werkgevers.  Mits dat contact aan de nodige randvoorwaarden voldoet.

Zeven tips

De publicatie (Overbruggen van vooroordelen door kennismaking; onder welke omstandigheden werkt het?) geeft zeven tips hoe je dit contact zo goed mogelijk organiseert. Een daarvan is dat je in het contact een zo gelijk mogelijke status moet nastreven tussen werkgever en jongere. Onderzoek Jan-Willem van de Maat van Movisie/Kennisplatform Integratie & Samenleving: ‘Het contact tussen een werkgever en een werkzoekende jongere, kenmerkt zich natuurlijk niet direct door een gelijke machtsverhouding. Een gelijke status draagt echter wel bij aan het positieve effect van de ontmoeting. Het is daarom belangrijk om in die situatie zo min mogelijk het verschil in status te benadrukken. Laat de ontmoeting bijvoorbeeld in een neutrale en informele omgeving plaatsvinden. Dat houdt in op een andere plek dan op school of op werk.’

Persoonlijk en langdurig contact

Een andere tip gaat over de duurzaamheid van het contact. Stuur aan op persoonlijk en langdurig contact. Vooroordelen nemen sterker af naarmate het contact dieper en langduriger is. Het aansturen op persoonlijk contact dat herhaald wordt en waarbij deelnemers ruimte krijgen om elkaar te leren kennen, is aan te bevelen.

Intermediair

Uit het onderzoek blijkt ook dat de inzet van een intermediair met gezag aan twee kanten bijdraagt aan het succes van de ontmoeting. Iemand die enerzijds door werkgevers gewaardeerd en geaccepteerd wordt en tegelijkertijd jongeren de helpende hand biedt en hen dusdanig positioneert dat zij voor werkgevers interessant zijn, kan een belangrijke bijdrage leveren in het overbruggen van vooroordelen. Hiervoor kan je gebruikmaken van professionals in de beroepspraktijkvorming (BVP) op mbo-opleidingen: van stagebegeleiders, leerwerkcoaches, leerwerkmakelaars tot mentoren. Zij staan in contact met studenten én met leerwerkbedrijven. Hierbij kan bovendien geleerd worden van Individuele Plaatsing en Steun (IPS): een bewezen effectieve aanpak die gebruikt wordt voor het bemiddelen van mensen met psychische beperkingen.

Niet te hooggespannen verwachtingen hebben

Van de Maat: ‘Er is veel bewijs dat ontmoetingen tussen leden van verschillende groepen bijdragen aan het verminderen van vooroordelen over elkaar.’ De onderzoeker waarschuwt tegelijkertijd voor te hooggespannen verwachtingen. ‘Hoewel het effect duidelijk meetbaar is, moet het tegelijkertijd ook niet overschat worden. Vooroordelen verdwijnen door een kennismaking niet als sneeuw voor de zon.’ Duidelijk is wel, zo voegt hij toe dat onder de juiste omstandigheden de beste resultaten zijn te verwachten.’

Klik hier om het onderzoeksrapport te lezen.

 

 
 

 
Meer over
 
Arcus College en VGZ bieden werklozen scholing en
20 nov 2016

Arcus College en VGZ bieden werklozen scholing en een baangarantie

Arcus College en VGZ bieden werklozen scholing en een baangarantie
banner-clinicTegenprestatie-14231675_m.jpg
19 nov 2016

De dialoog aangaan over discriminatie, het helpt. Onder voorwaarden

De dialoog aangaan over discriminatie, het helpt. Onder voorwaarden

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies