Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Boek voor gepersonaliseerd leren van Cor Laming

Boek voor gepersonaliseerd leren van Cor Laming nu te bestellen via ProfielActueel

10 feb 2018 | Nieuws

Veel onderwijsorganisaties steken hun licht op in Finland of Zweden waar onderwijs wordt gegeven waar wij in Nederland alleen maar van kunnen dromen, zo lijkt het soms. Maar vergeten we daarbij niet te reflecteren op wat we zelf al hebben gerealiseerd om van daaruit een volgende, eigen stap te zetten? Zich helemaal veranderen kan niemand, zich verbeteren kan iedereen. Dat is het uitgangspunt geweest bij het schrijven van het boek ‘Volop waardering en succes’. In dit boek wordt een praktische uitwerking gegeven van wat we in theorie al weten over eigentijds onderwijs of gepersonaliseerd leren. Bedoeld voor zowel docenten als studenten.

Het is een ambachtelijk geschreven boek van 200 pagina's. Auteur Cor Laming vertelt: 'Het is ontstaan vanuit de behoefte in de dagelijkse onderwijspraktijk om het onderwijs meer dienend te laten zijn aan het persoonlijke leerproces van studenten. In het boek wordt uitgegaan van geïntegreerd onderwijs, van leren in de context. Leren in de context is gebaseerd op levensechte beroepssituaties of maatschappelijke situaties waarbij de integratie van kennis en vaardigheden bepalend is voor hoe te handelen. Geen vakken maar beroepssituaties vormen de rode draad in het curriculum. Ingebed in een cyclisch leerproces van afnemende begeleiding en toenemende zelfsturing. De daarbij passende begeleidingsstructuur, inclusief beoordelingssystematiek, is in het boek uitgewerkt in praktische handreikingen en instrumenten. Het is een beproefd concept, In het reguliere mbo maar ook in privaat-publieke samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven.'

Voor info over het boek en bestellingen, klik hier. U schrijft zich in om in te loggen. 

Deel ook uw visie en project mbt structurele aandacht en zorg voor mens en milieu in het beroepsonderwijs via ProfielActueel, klik hier

 
 

 
Meer over
 
StartUp Yhep.jpg
12 feb 2018

Koning Willem I College maakt stage lopen in je eigen startup mogelijk

Koning Willem I College maakt stage lopen in je eigen startup mogelijk

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies