Platform Profiel Actueel

Vakblad Profiel #09 2021 p01.jpg

Beroepsonderwijs 2021-2022 | Ambachtelijke kennisoverdracht die blijft inspireren

12 dec 2021 | Nieuws

In 2021, een moeilijk jaar voor alle samenlevingen in de wereld, zorgden tienduizenden professionals in het beroepsonderwijs, naar vermogen en temidden van wisselende omstandigheden, voor de noodzakelijke ambachtelijke kennisoverdracht aan een jonge generatie. Geen geringe prestatie. Het is een inspanning die, zeker onder de huidige omstandigheden van corona, blijft inspireren.

Te midden van die omstandigheden vonden tientallen professionals de tijd en energie om hun kennis en ervaring ook te delen via ons Vaktijdschrift Profiel voor het beroepsonderwijs. In 2021 bestond het Platform waarvan Profiel een onderdeel is, 30 jaar. In die periode hebben we duizenden professionals de ruimte en gelegenheid kunnen bieden - redactioneel en in de vele workshops die we tot 2017 organiseerden - om hun kennis en ervaring te delen met collega's. Op deze plaats is een welgemeende dank aan hen en aan ons grote netwerk van duizenden professionals in het beroepsonderwijs waarmee we contact hebben, op zijn plaats. En uiteraard een welgemeende dank aan de vele abonnees en de adverteerders die het werk van Platform Profielactueel waarderen en mogelijk maken. Ook de partners van ons Platform die de online producties mogelijk maken wil ik hier noemen en dank zeggen, VWA internet & reclame  en vormgeversbureau Uniek Design.

Een schat aan ervaring, kennis en informatie
Wellicht staan we er niet altijd bij stil, maar de vele tienduizenden professionals in het beroepsonderwijs in ons land vormen een ongelofelijke schat aan ervaring, kennis en informatie alsmede aan tal van belangrijke initiatieven. Al te vaak zien professionals zoals docenten en managers onvoldoende wat ze zelf in huis hebben en hoe belangrijk het is dat ze hun ervaring en kennis te delen. Want zij zijn een actieve participant in wat we de wereldevolutie noemen.

De evolutie van mensheid en beschaving is afhankelijk van de overdracht van ervaring, kennis en informatie. Van generatie op generatie op generatie. Onderwijs is een georganiseerde vorm van deze overdracht. Beroepsonderwijs is een onlosmakelijk deel van dat voortgaande proces en heeft daarin een pioniersfunctie.

Uitwisseling en delen
Platform Profielactueel beoogt de professionals in die sector en verwante gebieden te ondersteunen in de uitwisseling, het delen van de eigen kennis, ervaring en informatie. Op ons Platform gaat het daarbij met name om vakoverstijgende thema's zoals de ontwikkeling en professionalisering van het docentschap, de vaardigheden, middelen en mogelijkheden tot overdracht, hybride onderwijs, diversiteit en raciale (on)gelijkheid, burgerschap, duurzaamheid en het welzijn van docenten en studenten. Het is onvermijdelijk en noodzakelijk daarin de context van de maatschappelijke en economische omgevingsfactoren, landelijk en internationaal, te betrekken. Beroepsonderwijs is geen eiland, Nederland is geen eiland. 

Voor de edities van Profiel in het komende voorjaar en voor de website profielactueel.nl worden al tal van nieuwe artikelen voorbereid. We zien ze graag tegemoet en zijn dankbaar voor alle voorstellen en concrete bijdragen. Alle goeds voor 2022! 

Hoofdredactie Platform Profielactueel

Aquarel: Lotte Claessens

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies