Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Bedrijfsleven en onderwijs hervormen samen mbo techniek

30 okt 2012 | Nieuws

Het bedrijfsleven en het technisch mbo slaan de handen ineen om mbo techniek aantrekkelijker en betaalbaar te maken. Dit sluit aan bij de voorgenomen acties die voortvloeien uit het regeerakkoord. Een Verkenningscommissie, bestaande uit kopstukken uit het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs, adviseert om vijf actielijnen ter hand te nemen: (1) profilering van het technisch onderwijsaanbod op basis van de economische speerpunten in de regio en mbo instellingen financieel belonen voor het afleveren van technici; (2) het (te) grote aantal technische MBO-4 opleidingen terug te brengen tot vijf brede technologieopleidingen; (3) bedrijven gaan mee-investeren in het technisch onderwijs; (4) meer docenten uit bedrijfsleven voor de klas en docenten op bedrijfsstages; (5) verbetering van het imago techniek. De verbeteracties zijn nodig om het dreigende tekort van technici in de toekomst een halt toe te roepen. Het advies wordt inmiddels gesteund door een groot aantal invloedrijke maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vandaag wordt het advies van de Verkenningscommissie ‘MBO en bedrijven aan zet’ aangeboden aan demissionair minister Verhagen.

 

Er is veel werkgelegenheid in technische (top)sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. De groeikansen binnen deze technische sectoren bieden veel toekomstperspectief voor jongeren op mbo niveau. Te weinig jongeren worden echter geïnspireerd tot een carrière in de techniek. Reden voor het Platform Bèta Techniek en de MBO Raad om een Verkenningscommissie onder leiding van Ab van der Touw (bestuursvoorzitter van Siemens Nederland) in te stellen. De Verkenningscommissie heeft vijf cruciale lijnen beschreven waar acties op ingezet moeten worden. Van der Touw: “Het is hard nodig dat technisch middelbaar onderwijs aantrekkelijker en uitdagender wordt. Tweederde van de bedrijven verwacht een probleem omdat de komende jaren een tekort van 150.000 technici dreigt. Dat is onaanvaardbaar. Mbo-scholen maar ook bedrijven zullen de handschoen moeten opnemen.” Ook in het regeerakkoord wordt opgeroepen tot een gezamenlijke agenda van bedrijfsleven en onderwijs, het zogenaamde Techniekpact 2020.

 

Brede technologieopleidingen

Het advies beschrijft de noodzaak van het sterk terugdringen van de versnippering in het opleidingsaanbod in de techniek. De commissie roept op tot vijf brede opleidingen technologie op niveau 4. Zo worden opleidingen weer aantrekkelijker en betaalbaar. Tegelijkertijd moeten mbo-instellingen adequaat beloond worden voor het afleveren van meer technici. Er moet een selectief budget moeten komen voor de profilering van het technisch onderwijsaanbod op basis van de economische speerpunten in de regio. Ook moeten de mbo-opleidingen techniek een hogere diplomabekostiging krijgen.

 

Bedrijven gaan mee investeren

Er is grote vraag naar technisch talent. Mbo-instellingen en bedrijven gaan binnen een regio verregaande samenwerking aan. De aanwezige (top)sectoren die in een regio sterk vertegenwoordigd zijn bepalen het accent. Dit type van samenwerking vindt reeds plaats in vier zogenaamde Centra voor Innovatief Vakmanschap en zal op diverse andere manieren worden vormgegeven. Zo gaat het bedrijfsleven mee-investeren in top mbo-opleidingen die prioriteit zijn binnen een regio en worden mbo-instellingen rechtstreeks betrokken bij de scholing van werkenden.

 

Docent terug naar bedrijf en bedrijf terug naar school

Docenten zijn belangrijk om vakbekwame technici af te leveren die instromen in de arbeidsmarkt. Docenten moeten op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vak, zowel in de theorie als in de beroepspraktijk. Daarom stelt de verkenningscommissie in zijn advies onder andere voor dat 2 op de 5 docenten in het mbo een duobaan heeft. Ze zijn werkzaam in het, voor de opleiding relevante, werkveld als op de school. Ook lopen docenten uit het mbo minimaal drie weken per twee jaar stage bij relevante bedrijven.

Bekijk de Managementsamenvatting (pdf) van het advies MBO en bedrijven aan zet of het hele advies van de Verkenningscommissie MBO Techniek (pdf).

Voor aanvullende informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Pieter Moerman
Platform Bèta Techniek
070-3119743

Erwin Pierik
MBO Raad
0348–753500

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies