Platform Profielactueel
nva.jpg

Balans en NVA zijn patriarchale houding in het onderwijs zat

10 okt 2016 | Nieuws

De Tweede Kamer bespreekt a.s. woensdag 12 oktober het wetsvoorstel over instemmingsrecht voor ouders op school. Ouders hebben nu geen inspraak over de extra zorg die hun kind op school nodig heeft. School hoeft hier volgens de wet passend onderwijs niet met ouders te overleggen. Dat is een verouderd standpunt vinden Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). In de zorg is dit inmiddels ondenkbaar en wordt altijd pas na overleg en toestemming van ouders behandeld. Dat moet in het onderwijs net zo geregeld gaan worden met deze motie.

Het onderwijs in Nederland is patriarchaal aldus NVA en Balans. Scholen nemen kinderen, ouders en ouderbetrokkenheid nog steeds niet serieus. Instemmingrecht voor ouders over de extra zorg op school is daarbij een belangrijke stap. Met instemmingsrecht stimuleer je de samenwerking tussen ouders en de school die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. Een motie van Tweede Kamerlid Ypma voor instemmingsrecht wordt woensdag 12 oktober in de Tweede Kamer besproken.

Werk samen met ouders

Het huidige systeem, waarin een leerkracht bepaalt welke zorg op school goed is voor je kind, is niet meer van deze tijd. Betrokken ouders worden op deze manier niet serieus genomen. De leraar moet, als het om een zorgleerling gaat, net als hulpverleners in de zorg buiten school altijd samenwerken met ouders bij het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP). Dat is een document waarin de doelstellingen voor een zorgleerling worden beschreven, hoe het onderwijs en lesaanbod wordt aangepast en of de doelen worden behaald. Met instemmingsrecht voor ouders beslissen ouders en school samen over het handelingsdeel van het OPP en moet de ouder instemming geven voor inhoud en uitvoering.

Juridisering

De PO- en VO-raad vinden instemmingsrecht voor ouders niet nodig en zien het als overbodige juridisering. Dit is onzin, vinden Balans en de NVA. Wij zien juist dat scholen zich nog te vaak verzetten tegen samenwerking met ouders. Ouders zijn misschien niet altijd makkelijk, maar wel verantwoordelijk. Investeren in ouderbetrokkenheid is investeren in de ontwikkeling van een kind. Dat toont wetenschappelijk onderzoek ook aan. Ouders zijn een belangrijke partner voor de school.

Met instemmingrecht wordt een stap gemaakt in het verminderen van de onderwijsbureaucratie. Het zou goed zijn als de PO- en VO-raad zich zou verzetten tegen de te grote klassen, te weinig maatwerkmogelijkheden, gebrek aan automatisering en koppeling van data, te hoge werkdruk en te weinig ondersteuning voor de leraren. Hierdoor komen leerkrachten niet meer toe aan onderwijs op maat, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking met kind en ouders.

 

Geef ouders instemmingsrecht

Balans en de NVA vragen de politiek goed na te denken en voor de motie voor instemmingsrecht voor ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief te stemmen. Geef ouders instemmingsrecht over extra zorg op school. Zodat ouders, net als in de medische zorg en GGZ-zorg, als een gelijkwaardige partner kunnen samenwerken en instemming moeten geven voor inhoud en uitvoering voor de zorg aan hun kind.

 
 

 
Meer over
 
Stages in zuid
14 okt 2016

Geschikt of Ongeschikt? Oplopende kansongelijkheid bij de beroepspraktijkvorming

Geschikt of Ongeschikt? Oplopende kansongelijkheid bij de beroepspraktijkvorming
logo.png
27 sep 2016

Te snelle keuze breekt helft vmbo-ers in eerste 2 mbo-jaren op

Te snelle keuze breekt helft vmbo-ers in eerste 2 mbo-jaren op

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies