Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Autonomie-ondersteuning kan studiemotivatie bevord

Autonomie-ondersteuning kan studiemotivatie bevorderen

8 feb 2016 | Nieuws

 

Tweedejaars mentoren geven aan dat zij vinden dat studenten in het tweede leerjaar een lage autonome- en een hoge gecontroleerde motivatie laten zien ten opzichte van studenten in de andere leerjaren. Tweedejaars mentoren vinden zelf dat ze voldoende aandacht geven aan het bevorderen van autonomie-ondersteuning en verbondenheid maar denken tekort te schieten in het stimuleren van competentie-ervaring van de tweedejaars student. Dat blijkt uit een studie naar studiemotivatie onder CIOS-studenten. Om de autonome motivatie van vooral tweedejaars studenten te vergroten, moet ingestoken worden op autonomie- en competentie-ondersteuning.

In een artikel in vaktijdschrift Profiel beschrijft Stoffel Biesterbosch, docent op het CIOS Goes-Breda (SCALDA) in Zeeland het onderzoek naar studiemotivatie voor zijn studie Master of Sports aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Via een schriftelijke enquête is de motivatie (motivatieprofiel en basisnoden) van  studenten in alle leerjaren onderzocht.  Daarnaast is vanwege de opvallende scores  van tweedejaars studenten, via interviews met tweedejaars mentoren gevraagd naar de motivatie van hun studenten  en de mate waarin zij van zichzelf vinden invulling te geven aan de drie basisnoden.

Tweedejaars vallen op

Studenten uit het tweede leerjaar scoren hoger op gecontroleerde motivatie dan studenten in het eerste en derde leerjaar. De score op autonome motivatie in het vierde leerjaar is hoger dan in andere leerjaren. Het blijkt dat de hogere score op gecontroleerde motivatie in het tweede leerjaar vooral  komt door de hogere score daarop van jongens in vergelijking met meisjes. In het vierde leerjaar blijkt ook dat meisjes lager scoren op gecontroleerde motivatie in vergelijking met jongens maar het verschil is minder groot.

Ten aanzien van de basisnoden scoort de ervaren verbondenheid door studenten in alle vier leerjaren hoger dan de ervaren autonomieondersteuning en competentie.
De tweedejaars mentoren geven aan dat zij vinden dat studenten in het tweede leerjaar een lage autonome- en een hoge gecontroleerde motivatie laten zien ten opzichte van studenten in de andere leerjaren.

Het hele artikel staat in de februari-uitgave van vaktijdschrift Profiel en is hier te bestellen.

 
 

 
Meer over
 
Ophra Winfrey is fan van self authoring: Leer schr
10 feb 2016

Self authoring: studenten ontdekken helende kracht van autobiografisch schrijven

Self authoring: studenten ontdekken helende kracht van autobiografisch schrijven
flyersattavoorkant-(1)-web.jpg
28 dec 2015

Vermindering schooluitval met een goed getrainde peercoach uit mbo of hbo

Vermindering schooluitval met een goed getrainde peercoach uit mbo of hbo
PvdA.jpg
18 dec 2015

Vragen PvdA-Kamerleden over weren kwetsbare studenten in mbo

Vragen PvdA-Kamerleden over weren kwetsbare studenten in mbo
klimaat.jpg
7 dec 2015

Zeeuwse studenten deze week bij VN Klimaattop in Parijs

Zeeuwse studenten deze week bij VN Klimaattop in Parijs

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies