Platform Profiel Actueel

augeo x.jpg

Augeo Foundation - Ieder kind veilig!

9 mrt 2019 | Nieuws

In Nederland zijn ieder jaar 118.000 kinderen thuis niet veilig. Dit staat gelijk aan 1 op de 30 kinderen! Docenten in het beroepsonderwijs zien kinderen elke dag en kunnen een belangrijke rol spelen om die kinderen in beeld te krijgen en te steunen. Wettelijk zijn zij verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te handelen volgens de Wet Meldcode, maar er is nog veel handelingsverlegenheid. De aanpak van kindermishandeling in het beroepsonderwijs vraagt dringend aandacht. Het doel van Augeo Foundation is om zoveel mogelijk professionals te bereiken en bewustwording rond dit onderwerp te vergroten.

De Wet meldcode is gewijzigd per 1 januari 2019

Sinds 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Per 1 januari 2019 is de wet veranderd. Ook ROC’s en Hogescholen zijn straks verplicht om te werken met de aangepaste Meldcode en kennis daarover en het gebruik te bevorderen. Lees meer over de Wet Meldcode op www.augeo.nl/meldcode of bekijk onze animatie over de verandering.

Augeo Foundation

Augeo Foundation wil dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit. Ons doel is dat kinderen die geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken, beter worden gezien, gehoord en gesteund. De stichting gebruikt schenkingen uit familievermogen om actief mee te werken aan baanbrekende verbeteringen en om knelpunten aan te kaarten. Augeo:

•         …traint professionals via Augeo Academy en Augeo Magazine

Een van de grootste projecten om ons doel te bereiken is een online academie met e-learning voor professionals binnen 23 sectoren over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met de online scholing leren professionals kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren en wat zij met hun zorgen kunnen doen volgens de wet meldcode. Ook komen er dit najaar gratis korte opfrismodules over de verbeterde meldcode beschikbaar.

•         …laat via de Augeo Jongerentaskforce, de stem horen van kinderen die geweld meemaken

De mening van ervaringsdeskundige kinderen is nog weinig betrokken bij initiatieven van de overheid of beroepsorganisaties om geweld tegen kinderen aan te pakken. Daarom heeft Augeo de Augeo Jongerentaskforce opgericht. Deze bestaat uit zo’n 50 ervaringsdeskundige jongeren. De jongeren geven workshops aan bijvoorbeeld scheidingsprofessionals, ze delen hun ervaringsverhalen op congressen, geven advies aan beleidsmakers en politici en ze doen onderzoek onder jongeren.

•         … versterkt de veerkracht van kinderen die geweld meemaken door middel van pilotprojecten ‘Handle With Care’

Uit Engeland heeft Augeo het ‘Handle With Care’ concept naar Nederland gebracht. Wanneer de politie aanwezig is bij een incident van huiselijk geweld, geven zij een ‘Handle With Care’- signaal aan de opvang van de kinderen. De voor de kinderen vertrouwde opvangmedewerkers bieden vervolgens steun en begrip, bijvoorbeeld als kinderen door wat ze thuis meemaken zich teruggetrokken gedragen of geen zin hebben om iets met de groep te ondernemen. Kleine gebaren die veel verschil maken!

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies