Platform Profielactueel
Alfa-college Interculturele Opvoedcoach.jpg

Alfa-college - nieuwe BBL-opleiding Interculturele Opvoedcoach

7 jan 2020 | Nieuws

Het Alfa-college begint in februari 2020 met de nieuwe BBL-opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg en betekent dat studenten werken én leren. Deze nieuwe BBL-opleiding draait om de begeleiding van gezinnen die moeite hebben met integreren en participeren in onze samenleving. Voor de ontwikkeling van de opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige sloegen de onderwijsteams Educatie en Inburgering en Zorg en Welzijn van het Alfa-college de handen ineen. Met deze opleiding wil het Alfa-college baankansen creëren voor migranten, die ervaring hebben met integreren in Nederland én bijvoorbeeld een pedagogische achtergrond hebben.

“Uit ons onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan deze opleiding. Na gesprekken met cursisten bij de afdeling Educatie ontdekten we dat er veel mensen zijn die aan het werk willen, maar moeilijk aan een baan komen. De Nederlandse taal is dan vaak een struikelblok en de diploma’s uit het land van herkomst sluiten niet goed aan bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens het onderzoek constateerden we ook dat binnen de groep nieuwkomers verschillende opvoedingsvragen leven. Door de verschillen in normen en waarden, al dan niet door een taalbarrière, ontstaan soms problemen. Deze groep kan klem komen te zitten tussen twee culturen. Door het starten van de opleiding Interculturele Opvoedcoach - ervaringsdeskundige hopen we dat we bruggen kunnen bouwen en verhalen kunnen delen, om zo tot meer wederzijds begrip te komen. De ervaringsdeskundige kan de hulpvraag vanuit het culturele perspectief bekijken en vervolgens de vertaalslag tussen de culturen maken”, zegt Simone van Leusden, één van de bedenkers van de nieuwe opleiding en teamcoördinator en projectleider bij afdeling Educatie en Inburgering van het Alfa-college.

“Een van de doelen van de opleiding Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige is om mensen aan het werk te helpen in de zorg, want daar is veel werk. We hebben nu een groep mensen die op kennismakingsgesprek is geweest. Deze mensen doen laaggeschoold werk of zitten thuis, maar ze kunnen best wel een diploma halen. Het probleem is dat ze in het huidige onderwijssysteem geen passende opleiding kunnen volgen. Onze nieuwe opleiding biedt de studenten extra ondersteuning aan bij de Nederlandse taal en Rekenen. Naar aanleiding van de kennismaking kijken we wat de aandachtspunten zijn en maken we een maatwerktraject”, vertelt Carlien Klaassens, mede-bedenker van Interculturele Opvoedcoach – ervaringsdeskundige en teamcoördinator en projectleider bij afdeling Educatie en Inburgering van het Alfa-college.

Kick off
Op onderwijslocatie Admiraal de Ruyterlaan van het Alfa-college wordt maandag 25 november een officiële kick off van Interculturele Opvoedcoach - ervaringsdeskundige gehouden.  De BBL-opleiding duurt twee jaar en na succesvolle afronding ontvangen de studenten een diploma Maatschappelijke Zorg, niveau 3, Begeleider specifieke doelgroepen.

 
 

 
Meer over
 
Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie
7 dec 2019

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

Van radicaal naar amicaal - omgaan met polarisatie en radicalisering in wijk en klas

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies