Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Alarmerend WRR-rapport: Samenleving onvoldoende vo

Alarmerend WRR-rapport: Samenleving onvoldoende voorbereid op digitale ontwrichting

15 sep 2019 | Nieuws

Al jaren schrijft ProfielActueel over de noodzaak tot meer en beter beleid van regering en overheid ten aanzien van de digitale samenleving. Nu komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met een rapport dat concludeert dat een betere voorbereiding van de overheid, bedrijven en de samenleving op digitale ontwrichting nodig is.   

Digitalisering: nieuwe risico’s en kwetsbaarheden - Opnieuw wordt de regering aangespoord tot beter beleid voor de digitale samenleving

Nederland is voorbereid op verschillende rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu cyber steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving, is cybersecurity alleen niet langer voldoende.

Onze afhankelijkheid van digitale systemen wordt steeds groter. Denk aan dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, slimme sensoren in veiligheidssystemen en volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Met de toenemende interactie tussen fysiek en digitaal komen onze economie, nationale veiligheid en het normale maatschappelijk leven op onvoorziene manieren in gevaar. Er kan enorme schade ontstaan en er kunnen daadwerkelijk slachtoffers vallen.

Aanbevelingen
In het rapport Voorbereiden op digitale ontwrichting formuleert de WRR vijf aanbevelingen om Nederland en Europa beter voor te bereiden op de aanpak van een digitale ontwrichting en een publiek debat te entameren over de wijze waarop de Nederlandse samenleving is toegerust op een digitale ontwrichting:

 1. Creëer een helder afgebakende wettelijke bevoegdheid voor digitale hulptroepen.
 2. Stel in aanvulling op het huidige Cybersecuritybeeld een Cyberafhankelijkheidsbeeld op, dat inzichtelijk maakt van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is.
 3. Besteed bij het beleid voor vitale infrastructuur meer aandacht aan de ketens en netwerken die vitale processen ondersteunen. Onderzoek bovendien of digitalisering het nodig maakt de prioritering van die processen aan te passen.
 4. Stimuleer onderzoek naar de haalbaarheid van een Nederlandse of Europese cyberpool om schade als gevolg van digitale ontwrichting te verzekeren.
 5. Benut nationale en internationale incidentdata beter om lessen te trekken met het oog op  toekomstige verstoringen.

Alarmerende incidenten
Door de cyberaanval WannaCry viel een deel van de Britse gezondheidszorg uit. NotPetya legde in Nederland de productie van belangrijke medicijnen plat en bracht één van de grootste containerrederijen ter wereld in de problemen. Hoewel cyberaanvallen een belangrijke oorzaak zijn, kunnen ook fouten, kapotte servers of softwareproblemen een groot effect hebben op het functioneren van digitale systemen. De storing van noodnummer 112 in juni 2019 en de herhaalde uitval van de clouddiensten van Google vormen hiervan treffende illustraties.

Voorbereiden op digitale ontwrichting
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het voorkómen van digitale ontwrichting. Maar 100% veiligheid bestaat niet, ook niet in het digitale domein. Voor ontwrichtende situaties in de fysieke wereld bestaan professionele crisisorganisaties en uitgebreide wet- en regelgeving. De voorbereiding op een digitale ontwrichting krijgt echter nauwelijks tot geen aandacht.

De overheid en aanbieders van vitale processen hebben beperkt zicht op de partijen van wie zij afhankelijk zijn. Dit maakt het lastig om de ernst van incidenten te kunnen vaststellen en het hoofd te bieden aan een digitale ontwrichting. Bij de bestrijding hiervan ontbeert de overheid bovendien een duidelijk omschreven bevoegdheid om in te grijpen. De compensatie van slachtoffers tot slot verloopt moeizaam vanwege de onbekendheid met de risico’s in het digitale domein en de kosten die daaraan zijn verbonden.    

Zie ook een deel van onze andere artikelen over de risico's van digitalisering en de noodzaak van meer en beter overheidsbeleid:

 • 'How Fake News Could Lead to Real War' - POLITICO Magazine klik hier
 • September 2019 -
  Ondermijning en behoud van de democratie zijn essentiële onderwijsthema's! klik hier
 • Januari 2019 –

Duitse parlement gehackt - waar blijft het Ministerie voor de Digitale Samenleving? Klik hier

 • Oktober 2018 -
  PROFIEL - Digitalisering (ont)regelt steeds meer – klik hier
 • September 2017 -
  Uitgave AO over noodzaak van een ministerie voor de Digitale Samenleving – klik hier
 • Juli 2017 - FME:
  Cyberweerbaarheid bedrijfsleven toont onacceptabele gebreken – klik hier
 • 17 mei 2017 -
  Onderwijsraad pleit voor ‘dringende impuls’ digitalisering onderwijs –klik hier
 • 14 mei 2017 -
  Twee dagen voor de wereldwijde cyberattack gaf Profiel een waarschuwing – klik hier

Foto: Pexels -Pixabay

 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies