Platform Profiel Actueel

75 jaar VN - inzet voor vrede, veiligheid en mense

75 jaar VN - inzet voor vrede, veiligheid en mensenrechten: essentie van burgerschap

27 nov 2020 | Nieuws

75 jaar geleden, op 24 oktober 1945, werd de Verenigde Naties (VN) opgericht met als voornaamste doel het bevorderen van vrede, veiligheid en mensenrechten in de wereld. Het hoofdkantoor is in New Yrok, het juridische hoofdorgaan van de VN, het Internationaal Gerechtshof, zetelt in het Vredespaleis in Den Haag.

De organisatie telt 193 lidstaten. Er zijn zes bestuursorganen waarvan de Veiligheidsraad de bekendste is. Tevens zijn er gespecialiseerde organisaties waaronder UNESCO, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde programma's, zoals UNICEF en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP).

De VN blijft onontbeerlijk en verdint een plaats in het onderwijscurriculum
De Verenigde Naties kent gespecialiseerde programma-organisaties, zoals UNICEF, het Wereldvoedselprogramma en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Het Wereldvoedselprogramma (World Food Programme, WFP) verstrekt voedsel aan vluchtelingen, bij langdurige ontwikkelingsprojecten in de derde wereld en wanneer mensen door natuurlijke of menselijke catastrofes zonder voedsel komen te zitten. Hierbij wordt samengewerkt met andere (zuster)organisaties, zoals de Voedsel- en Landbouworganisatie en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling. Het WFP werd opgericht in 1961 en het hoofdkwartier van de organisatie bevindt zich in Rome.

Nobelprijs voor de Vrede
De Noorse Nobelprijs-organisatie kende begin oktober 2020 de Prijs voor de Vrede toe aan het VN-Wereldvoedselprogramma. Een terechte toekenning. Meer dan 100 miljoen mensen over de hele wereld zijn in meer of mindere mate afhankelijk van de voedselprogramma’s van de VN. En wat te denken van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO die vanuit het hoofdkantoor in Zwisterland al vele decennia waakt over de gezondheid(szorg) in de wereld. Sinds het begin van de coronapandemie in januari 2020 speelt de WHO een coördinerende rol in de bestrijding ervan. Een andere belangrijke VN-organisatie, de UNESCO zet zich in voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en voor het Werelderfgoed op 1120 locaties in de wereld, waaronder historische stadscentra en gebouwen, parken, ecosystemen, eilanden, kloosters, bergen, kastelen, meren enzovoort. Het VN Milieuprogramma zet zich in voor maatregelen ter behoud van een schoon klimaat en milieu voor volgende generaties.

Vrede, Veiligheid en Mensenrechten

En dan zijn er de grote thema’s van Vrede, Veiligheid en Mensenrechten in de wereld. We weten dat de democratie in diverse landen in de afgelopen decennia klappen heeft opgelopen. En dat dit tijdens de pandemie niet minder is geworden. De vrijheid van geloof, cultuur, mening en bewegingsvrijheid waren, zijn en blijven op tal van plaatsen in de wereld in het geding en worden soms met geweld onderdrukt. Op deze website berichten we in het kader van Burgerschapsonderwijs voortdurend over de staat van de democratie (bekijk onze webpagina).

In een zeer diverse wereld vol (eigen)belangen staan de VN voor eenheid en voor het feit dat elk mensenleven telt. In het kader van Burgerschapsonderwijs is het niet alleen van belang maar essentieel de Verenigde Naties in het curriculum op te nemen. De VN kunnen alleen maar functioneren zolang de landen het nut ervan inzien. Zonder een krachtige VN zouden veel meer mensen in nood komen en het niet overleven, zou de wereld onveiliger zijn en zou veel van het historische erfgoed verloren gaan. In de komende 75 jaren zal de VN op al de terreinen waarin ze actief is meer dan nodig zijn.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies