Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

cow-in-pasture_jpg_838x0_q80.jpg

‘Een derde van Nederland voor natuur en natuurvriendelijke landbouw’

17 mei 2017 | Nieuws

Emeritus hoogleraar Frank Berendse wil een derde van Nederland reserveren voor natuur en natuurvriendelijke landbouw. Daarnaast wil hij de negatieve invloed van de intensieve landbouw flink terugschroeven. Niet iedereen is het daar mee eens.

Om de natuur in Nederland substantieel te beschermen, zo vindt emeritus hoogleraar Frank Berendse, zou je minimaal een derde van Nederland moeten omzetten in natuur, of in landbouw aar de natuur voorop staat. Hij komt tot die stelling in zijn boek 'Wilde apen', omdat hij ziet dat veel bedreigde soorten in te lage aantallen voorkomen. De landbouw heeft via mest en bestrijdingsmiddelen een sterk negatieve invloed op de natuur. Volgens Berendse kunnen we, om zelfvoorzienend te zijn, in Nederland met veel minder landbouwgrond toe. Opinieblad Vork vroeg drie natuurbeschermens en de landbouworganisatie LTO om een reactie in het artikel 'Minimaal een derde van Nederland reserveren voor natuur'.

 

Groen kennisnet

 
 

 
Meer over