Platform Profiel Actueel

R (1).jpg

We leven niet in 'the cloud' maar in een fysiek lichaam

30 aug 2022 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Legio mensen sporten, doen aan fitness, yoga enzovoort en toch heeft er, gezien de sfeer in de media, dat we met z’n allen in 'the cloud' leven. Dat het bestaan een mentaal bestaan is met een psyche ‘buiten’ onszelf. Het tegendeel is waar. Het bestaan is een fysiek bestaan. De mens is gebonden aan een lichaam. In dat lichaam – en niét daarbuiten -  ervaren we elke situatie en elke gebeurtenis. In die ervaring worden we voor de verwerking geholpen door een bewustzijn waarvan ons denken, geheugen en wil en de verschillende zintuigen bijzondere en unieke vermogens zijn.

Menselijk bestaan is een ervaringsbestaan en die ervaring doen we fysiek – en alleen maar fysiek! - op. Onze cognitieve vermogens helpen ons daarbij te overleven – we kunnen handelen en plannen dánkzij de herinnering, ons geheugen, en het daarbij horend lerend vermogen.

Ga maar na. Al onze gevoelens en emoties zijn fysieke sensaties. Gedachten kunnen die fysieke sensaties triggeren of kalmeren. Gedachten bestaan niet buiten ons, ze komen in ons op, in ons lichaam, daar waar we zijn. Daarbij staan we in constante verbinding en onder voortdurende invloed met wat we ‘buiten’ noemen, de wereld. De mens is één met die buitenwereld. De kloof tussen onszelf en de buitenwereld die we er soms bij denken, is kunstmatig. Je kan zeggen, de wereld ‘gebeurt’ in onszelf. Ieder van ons verleent de wereld, ja het universum gastvrijheid.

Een oosters filosofisch gezegde verhaalt over een monnik die een andere monnik voor de gek hield over diens kleine gestalte. Waarop de abt vermanend zei: ‘Ongeacht de lengte van een persoon, in ieder van ons huist is hetzelfde universum thuis’.

Dat gegeven, het onschatbare belang van ons lichaam, wordt niet altijd erkend noch gewaardeerd. In de wereld staat de cognitie in hoog aanzien. We manen mensen tot een gezonde levensstijl en veel beweging vooral om de kosten voor de gezondheidszorg te drukken en voor een langer leven. Maar spelende kinderen weten onbewust hoe belangrijk en fijn beweging is. In het onderwijs wordt vooral het mentale aspect aangesproken, naarmate de jaren verstrijken verdwijnen de creatieve vermogens naar de achtergrond en waarom, is bij het gebruik van woorden en bij het berekenen van wiskundige taken geen creativiteit vereist? We kennen allemaal hoe frustrerend het voelt (fysiek!) als we iets niet weten of de intuïtie missen om iets te volbrengen.

We praten te weinig over het geheugen en hoezeer gebeurtenissen met een fysieke impact uit het verleden van belang zijn voor wat we wel en niet onthouden. En hoezeer die gebeurtenissen vanaf het moment dat ze plaatsvinden alles wat daarna gebeurt (in)kleuren. We staren naar het schoolbord of naar de laptop maar laten de werking en het samenspel van de zintuigen buiten beschouwing.

Velen hebben aandacht voor mode en voor hoe een kledingstuk hen staat. Maar tijdens scholingen en opleidingen zouden we beslist wat meer aandacht mogen schenken aan wat we doen met het lichaam en aan de unieke kwaliteiten en de rol en functie van het lichaam. Liefde, verdriet, vreugde, teleurstelling, woede, schaamte, jaloezie en haat – het zijn allemaal gewaarwordingen, soms zeer intens, die we fysiek ervaren, ervaringen die onze gedachtegang direct beïnvloeden. We kunnen onszelf meer oefenen in het gevoel in handen en vingers en van ons grootste orgaan, de huid. We kunnen beter leren ruiken, horen, zien. We kunnen meer leren over de werking, de functie en het effect van in- en uitademen. En wat te denken over de bijzonderheid van de precieze afmetingen van onze lichaamsdelen. (Wiki) Het ideale lichaam is op te delen in 8 even lange stukken. De ogen zitten op het midden van de verticale as van het gezicht. Het gezicht is ongeveer even groot als een hand. De afstand tussen de ogen is gelijk aan de breedte van één oog. Enz.

We kunnen ons meer bewust zijn van wat het lichaam met ons stellen heeft, voor wat het lichaam dag in, dag uit voor ons doet en ja, er voorzichter mee en zuiniger op zijn. We kunnen tijdens de jaren van scholing en opleidingen hoe dan ook het lichaam beter leren kennen door meer kennis en ervaring ten aanzien van beweging en voeding. We hebben amper een idee wat het lichaam werkelijk nodig heeft om gezond te blijven en goed te blijven functioneren. Beter ontwikkelde lichaamskennis helpt ons op onze levensweg. Je lichaam beter leren kennen is jezelf beter leren kennen. En dat lichaam meer leren waarderen. En  waarom zouden we met enige regelmaat dat lichaam niet ook oprecht voor alles danken!

Foto: De Vitruviusman, door Leonardo da Vinci (Wiki).

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies