Platform Profielactueel
Ben C.jpg

Rumoer rond BIG II Wets-voorstel – zonder draagvlak lukt het niet

21 aug 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Verpleegkundigen zijn in opstand komen tegen het plan Wet BIG II van minister Bruins. Minister Bruins wil die Wet de komende tijd naar de Kamer sturen. De Wet maakt een nieuwe functiedifferentiatie onder verpleegkundigen, met name wordt onderscheid gemaakt tussen verpleegkundigen met een mbo- en een hbo-diploma. Het vakblad Zorgvisie stelt: ‘Begin juni 2019 ging minister Bruins voor Medische Zorg nog op de foto met werkgevers, vakbonden en beroepsorganisatie V&VN. Maar in de zomer bleek al dat de plannen inhoudelijk op weinig draagvlak kunnen rekenen onder verpleegkundigen. Ook uit de hoek van ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten komt kritiek.  ‘Veldpartijen hebben de reactie van verpleegkundigen duidelijk onderschat’, zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp.’

Het ministerie van VWS stelde het begin juni als volgt voor: ‘Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II (Wet beroepen individuele gezondheidszorg) komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: regieverpleegkundige. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag. ( ) Minister Bruno Bruins: “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.”

Echter, verpleegkundigen vrezen dat ze ondanks jarenlange werkervaring terug naar school moeten of bepaalde taken niet meer mogen uitvoeren. Het vakblad Zorgvisie stelt: ‘In het wetsvoorstel wordt gesproken over een nieuwe functie, die van 'regie-verpleegkundige'. Daarvoor komen alleen verpleegkundigen met een hbo-diploma van na 2012 direct in aanmerking. Personeel met een ouder hbo-diploma zou hiervoor een toets moeten maken. Mbo'ers en mensen met een opleiding in de praktijk zouden terug moeten naar school om voor de functie in aanmerking te komen. Onder meer onder ambulancepersoneel is hierover onrust ontstaan. Het gaat dan om mensen die een intense care- en een hartbewaking-diploma hebben, maar in veel gevallen geen hbo-diploma van na 2012 hebben. D66-Kamerlid Vera Bergkamp roept werkgevers- en werknemersorganisaties op om samen met beroepsorganisatie V&VN een nieuw voorstel te doen voor de functiedifferentiatie van verpleegkundigen. ‘Het is een zwaktebod als de politiek moet ingrijpen.’

 (bronnen: Zorgvisie, Omroep Gelderland, ministerie VWS)

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies