Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Ben Column.jpg

Onderwijsraad over het spanningsveld tussen keuzevrijheid en kansengelijkheid

4 jul 2017 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Voorzitter prof. dr. Maassen van den Brink van de Onderwijsraad presenteerde op 4 juli jl de verkenning De leerling centraal? Minister Bussemaker ontving het eerste exemplaar. De verkenning gaat over de vraag wat het betekent om de leerling centraal te stellen in het onderwijs en waar de grenzen liggen van deze ambitie. De Onderwijsraad vindt dat daar waar maatschappelijke belangen en wensen van individuen of groepen botsen, het maatschappelijk belang van onderwijs het zwaarst moet wegen. We ruimen voor deze column de plaats in voor de Onderwijsraad. Deze stelt:

‘’De raad stelt vast dat er in het onderwijs de afgelopen decennia een slingerbeweging is waar te nemen, van leerling centraal naar lesstof centraal en vice versa. De leerling centraal speelt een rol in discussies over de vormgeving en uitvoering van het onderwijs, over de organisatie van het onderwijs en over hervormingen van het onderwijsstelsel. Of het wenselijk is om de leerling meer centraal te stellen hangt af van wat er mee bedoeld en beoogd wordt in het onderwijs en in het onderwijsbeleid. De raad laat zien dat onder dezelfde noemer zeer verschillende opvattingen worden gebruikt  en ook andere invullingen worden gegeven aan “de leerling centraal”.

‘’De wens dat onderwijs aansluit bij individuele behoeften en capaciteiten wordt inmiddels breed gedeeld: het motiveert leerlingen en komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. De raad gaat in op twee spanningen: het spanningsveld tussen individuele (groeps-) wensen en maatschappelijke belangen, en die tussen keuzevrijheid en kansengelijkheid.’’

“Onderwijs is zowel de voorwaarde tot als het resultaat van het culturele en beschavingspeil van een samenleving. De leerling centraal stellen in het onderwijs zonder te letten op de effecten daarvan voor kansengelijkheid en sociale samenhang schaadt uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft gevolgen voor democratische kwaliteit, welzijn en welvaart.” ( ) ‘’Het centraal stellen van de leerling is een goed didactisch idee, maar wordt problematisch als dit het organiserend principe van het onderwijs wordt.”

 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies