Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

nrc x.jpg

Het WRR-rapport rond digitale ontwrichting toont de laksheid van onze regeringen

8 sep 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Begin juni 2019 meldden de media dat de Kamer een parlementair onderzoek zou starten naar het gebrek aan grip op digitalisering door het parlement. De commissie die het onderzoek uitvoert moet gaan bekijken of digitalisering niet door één Kamercommissie behandeld moet gaan worden. Volgens D66-Kamerlid Verhoeven heeft het parlement nu te weinig grip en kennis. Verhoeven kwam in juni 2019 zelf met het rapport Techvisie 2.0. Daarin staat: ‘Afwachten en hier en daar een halve ingreep plegen is in 2019 geen optie meer. We moeten de kansen van digitalisering voor het bedrijfsleven, de landbouw, het onderwijs, de zorg en de overheid veel beter benutten. Tegelijk leiden nieuwe technologieën vandaag en morgen tot maatschappelijke uitdagingen die een politiek antwoord behoeven. Zoals besluitvorming door algoritmes en het verdwijnen van menselijke banen door automatisering. Of de concentratie van data en macht bij een klein aantal grote bedrijven. Of de beïnvloeding van onze democratie en de aanval op onze vitale infrastructuur. Steeds geldt: de politiek is aan zet. Waar nodig nationaal, waar mogelijk Europees of internationaal.’

En ‘Cybersecurity wordt steeds belangrijker omdat onze samenleving steeds afhankelijker is van digitale technologie. Tegelijk neemt de digitale dreiging toe, in de vorm van desinformatie, hackaanvallen en economische spionage. Een technologische wapenwedloop en zelfs cyberwarfare zijn reële toekomstscenario’s. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om onze democratie, onze vitale infrastructuur, onze bedrijfsgeheimen en onze staatsveiligheid te beschermen. Dit zonder te vervallen in censuur, zonder onverantwoord gebruik van cyberwapens en zonder lukraak bedrijven uit bepaalde landen te weren. (Lees het rapport Techvisie 2.0 – klik hier).

Het rapport van de commissie moet begin 2020 verschijnen. Vanaf september worden er onder meer hoorzittingen met deskundigen georganiseerd, het rapport met aanbevelingen moet begin volgend jaar verschijnen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kwam van de week met een rapport dat de noodzaak van actie bevestigt: ‘Nederland is voorbereid op verschillende rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu cyber steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving, is cybersecurity alleen niet langer voldoende. ( ) Onze afhankelijkheid van digitale systemen wordt steeds groter. Denk aan dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, slimme sensoren in veiligheidssystemen en volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Met de toenemende interactie tussen fysiek en digitaal komen onze economie, nationale veiligheid en het normale maatschappelijk leven op onvoorziene manieren in gevaar. Er kan enorme schade ontstaan en er kunnen daadwerkelijk slachtoffers vallen.’

Einde citaat. Al jaren pleit ProfielActueel voor een Ministerie voor de Digitale Samenleving. Maar opeenvolgende regeringen doen of hun neus bloedt. De instelling van een commissie is mooi maar tevens tenenkrommend want 15 jaar te laat! Verhoeven nam het initiatief voor de onderzoekscommissie samen met de Kamerleden Chris van Dam (CDA), Jan Middendorp (VVD) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). Zij merkten dat ze in het land vaak de vraag kregen „waarom wij als Tweede Kamer zo achter de feiten aanlopen en zo traag op ontwikkelingen reageren”.

Het is moeilijk voorstelbaar dat dit niet al veel en veel eerder werd opgemerkt. Los van de talloze waarschuwingen van instellingen en organisaties, spreken de snelle digitale ontwikkelingen in de wereld en in het leven de burger namelijk boekdelen! Je hoeft er niet voor opgeleid te zijn, het is voor ieder zichtbaar en merkbaar en elke dag nieuws. De samenleving kan niet meer functioneren zonder digitale voorzieningen. Het is een totale kwalificatie van onvermogen dat een instituut dat zich parlement noemt, doet alsof ze net uit een winterslaap van 15 jaar ontwaakt. Nu komt er dus eerst een onderzoek. Dan weer een rapport. En dan? En ondertussen raast de storm van de digitalisering verder.

Lees ook ons bericht

‘Alarmerend WRR-rapport: Samenleving onvoldoende voorbereid op digitale ontwrichting’ -  klik hier

In dat bericht staan de links naar andere berichten en columns van ProfielActueel over digitalisering en het gebrek aan actie van regering en parlement.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies