Platform Profiel Actueel

ipcc x.jpg

Groen beroepsonderwijs krijgt internationale impact door wereldwijde klimaatcrisis

22 aug 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Deze zomer stond bol van gebeurtenissen wereldwijd waarin de invloed van een veranderend klimaat, mede door de eeuwenlange verwaarlozing van ons milieu duidelijk merkbaar was, in ongunstige zin. Klimaatverandering binnen de perken houden kan alleen door het landgebruik drastisch te veranderen en anders te gaan eten. Dat stelt het IPCC, het wetenschappelijk panel van de VN, dat onderzoek doet naar klimaatverandering. Voor het groen beroepsonderwijs staat er structureel veel meer op het spel als het gaat om een actieve bijdrage aan het behoud van een gezond milieu en de bestrijding van de klimaatcrisis voor deze en komende generaties. Waar vrijblijvendheid decennialang een optie was, is die inmiddels omgezet in een keiharde opdracht rond scholing, bewustwording, actief bijdragen in de ontwikkeling van oplossingen en in de praktische uitwerking ervan.

Het IPCC publiceerde recent een rapport, waarin de relatie tussen klimaatverandering, voedselzekerheid en de omgang met land is onderzocht. Bodems raken uitgeput en gebieden ‘verwoestijnen’. Dat heeft desastreuze gevolgen voor het klimaat en brengt voedselproductie in gevaar. Het gaat allang niet meer alleen om de atmosfeer en de oceanen. Het IPCC, roept dringend op ook het landgebruik meer aandacht te geven. Landbouw, voedselverwerking en transport zijn samen verantwoordelijk voor 1/3 van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Daarbij is een kwart van de broeikasgasuitstoot afkomstig uit de land- en bosbouw. Wereldwijd lijden bodems aan uitputting. Tegelijkertijd wordt maar liefst 25 tot 30% van het voedsel verspild. Het rapport laat zien dat de onze huidige voedselproductie en consumptie veel te belastend is voor het milieu en de natuur. Om klimaatverandering aan te pakken, moeten we grondstoffen veel duurzamer inzetten. Het IPCC roept regeringen en andere beleidsmakers op om veel bewuster met deze gevolgen om te gaan. Immers, om de doelstelling te halen van  een wereldwijde temperatuurstijging van hooguit 2°C en het liefst van 1,5°C moet naar alle facetten van ons wereldwijde klimaat gekeken worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in de acties in dit kader een belangrijke sturende rol. Het werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. Mbo groen scholen hebben een voortrekkersrol in scholing, bewustwording en praktijk als het gaat om duurzaamheid, gezonde voeding, waterbeheersing, groene omgeving en klimaat. Zij dienen actief mee te werken aan een gezonde en leefbare toekomst voor de huidige en voor volgende generaties.

Een samenvatting van het rapport is hier te lezen: Climate Change and land – IPCC

Bron: IPCC, VN, Ministerie LKV, mbo, Weerplaza.nl, Nu.nl

 

 
Meer over
 
2 sep 2019

Een noodkreet uit de Amazone-We live on this one planet. We need to protect the Earth

Een noodkreet uit de Amazone-We live on this one planet. We need to protect the Earth
1 sep 2019

Extreme windkracht (+300 km p/u) van orkaan Dorian toont gevolgen opwarming aarde

Extreme windkracht (+300 km p/u) van orkaan Dorian toont gevolgen opwarming aarde
25 aug 2019

Sociale duurzaamheid – essentieel voor een duurzame wereld

Sociale duurzaamheid – essentieel voor een duurzame wereld

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies