Platform Profielactueel
Ben C.jpg

Een duurzame wereld – ter herinnering een rapport uit 2015

1 okt 2018 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

De oktoberuitgave van Vaktijdschrift Profiel verschijnt komende week en bevat een samenvatting uit de nagenoeg vergeten ‘Rapportage onderzoek Duurzaam Onderwijs’ uit 2015 (pag. 13-15). In dit editorial daariut enkele citaten:

‘Duurzaam onderwijs gaat over het begrijpen van de oorzaken van on-duurzaamheid en het werken aan oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Dat is niet mogelijk zonder dat leerlingen de vaardigheden bezitten waar de huidige tijd om vraagt, zoals flexibiliteit, verbanden leggen, kritisch denken, afwegingen maken, samenwerken en scenario’s bouwen.’

Wereldburgerschap gaat uit van het besef dat we als mensen leven in hetzelfde leefsysteem, de aarde, en daarbij allemaal gelijkwaardig zijn. In de 21ste eeuw zijn wij wereldburgers, die deelnemen aan een complexe en pluriforme mondiale samenleving en die een positieve bijdrage aan duurzaamheid leveren. Enkele feiten:

1. We verbruiken met de huidige economische productiewijze 2700 liter water voor de productie van één T-shirt, terwijl tegelijkertijd 6000 mensen per dag sterven door gebrek aan schoon drinkwater.

2. Bijna de helft van al het geproduceerde voedsel wordt niet geconsumeerd, terwijl er 925 miljoen mensen elke dag met honger gaan slapen en 12% van de mensen chronisch honger heeft.

3. We stevenen af op ruim méér dan 2° temperatuurstijging als het tij niet gekeerd wordt.

In oktober 2014 sloten ruim 40 jongerenorganisaties een verdrag met leden van de Tweede Kamer met als doel de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs van basisschool tot universiteit te stimuleren. De jongeren werden hierbij gesteund door een breed palet aan bedrijven en maatschappelijke organisaties. Op basis van het verdrag diende Kamerlid Ouwehand destijds een motie in die door de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie verzocht de regering de stand van zaken met betrekking tot duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland te onderzoeken én om met een voorstel te komen hoe de integratie van duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd zou kunnen worden. In 2015 verscheen de ‘Rapportage onderzoek Duurzaam Onderwijs’, uitgevoerd door Het Groene Brein in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  In dat onderzoek is de stand van zaken onderzocht en is, in samenspraak met partijen van binnen en buiten het onderwijs, een voorstel voor een ondersteuningskader ontwikkeld.’

Met een samenvatting uit dat rapport willen we daaraan opnieuw herinneren. Omdat we de morele verantwoordelijkheid hebben voor het onderhoud van deze planeet. En voor de zorg dat deze in een behouden staat wordt overgedragen aan komende generaties.  

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies