Platform Profielactueel
reken.jpg

De Rekenkamer mei 2021 | Onduidelijk of extra steun kwetsbare leerlingen bereikt

6 jun 2021 | Column | Redactie Platform Profielactueel

De Rekenkamer 19 mei 2021 | Coronacrisis: onduidelijk of coronasteun kwetsbare leerlingen bereiktEffect onderwijssubsidie straks onduidelijk | 

Het is niet te zeggen of scholen met hun inhaal- en ondersteuningsprogramma’s de beoogde leerlingen ‘in een kwetsbare positie’ bereiken, en of deze door de programma’s hun achterstanden inlopen. Wij verwachten dat straks inzicht ontbreekt in de mate en wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde kwetsbare leerlingen met de programma’s zijn ingelopen. Zonder dit inzicht lopen de ministers het risico dat zij hieraan geld blijven uitgeven zonder te weten of hun investering het gewenste effect heeft.

Temeer nu € 8,5 miljard wordt ingezet voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat in 2021 is gepresenteerd, bevelen wij aan om dit inzicht zowel op schoolniveau als op landelijk niveau te genereren. Wij wijzen erop dat bestedingsvrijheid niet uitsluit dat scholen wordt verzocht beleidsinformatie te verzamelen om zicht te krijgen op maatschappelijke resultaten van extra geld.

Algemene budgetten in het onderwijs

Het meeste geld gaat volgens de Rijksoverheid naar primair onderwijs (€ 10,5 miljard) en voortgezet onderwijs (€ 8,1 miljard). Daarna volgen Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (€ 4,3 miljard) en wetenschappelijk onderwijs (€ 4,5 miljard). Het hoger beroepsonderwijs krijgt € 3,0 miljard.

In de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat welk bedrag het ministerie per leerling beschikbaar stelt. Zo is er in 2018 gemiddeld € 6.900 beschikbaar per leerling in het basisonderwijs. En in het voortgezet onderwijs is in 2018 gemiddeld € 8.500 per leerling beschikbaar.

Er zijn volgens bronnen als onderwijsincijfers en datagraver in totaal zo’n 337.000 werkenden in het onderwijs (excl. De universiteiten), onder wie ca 250.000 leraren in Nederland. In het primaire onderwijs verreweg het meest: 130.000. De cijfers moeten afgeleid worden uit de omvang van het totale personeelsbestand (in personen) en het aandeel onderwijzend personeel.

Als je het budget deelt door het aantal werkenden wordt er per werkende in het onderwijs 91.000 euro uitgegeven.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies