Platform Profiel Actueel

choice web.jpg

De opeenhoping van stressfactoren maakt het jongeren niet gemakkelijk

1 jul 2022 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur-uitgever

 

Meer onderzoek heeft in de afgelopen decennia de werk- en prestatiedruk in de samenleving in kaart gebracht. Al vele jaren maken we ook op deze website melding van de mentale staat onder jongeren. De generatie die volgens tal van onderzoeken getroffen wordt door mentale problemen, ziet zichzelf geconfronteerd met een wereld aan issues. Het is van belang hier oog voor te hebben en te werken aan preventie en begeleiding.

De studie van UNICEF Geluk onder Druk in samenwerking met het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht van begin 2020 liet zien dat van alle stressfactoren 1 op de 4 jongeren het vaakst stress door school ervaart. ‘1 op de 3 scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Ook zegt 1 op de 10 jongeren onvoldoende vrije tijd te hebben. Slechts 2 procent ondervindt stress door social media’.

En verder: ‘meisjes laten eerder een negatievere uitkomst zien op levenstevredenheid, emotionele problemen en druk door schoolwerk dan jongens. Ook zijn jongeren met een hoger opleidingsniveau kwetsbaarder voor druk door school en verwachtingen van anderen dan jongeren met een lager opleidingsniveau. Tegelijkertijd ervaren meisjes, jongeren met een migratieachtergrond en jongeren uit een gebroken gezin minder sociale steun, wat hen juist zou kunnen helpen om beter met stress en emotionele problemen om te gaan.’

Maar er is meer. Meer dan voor zeg 2000 staan jongeren bloot aan een tsunami aan prikkels door sociale media. Ze zijn uitgedaagd overal wat van te vinden. Er is stress door de enorme keuze tal van terreinen voor: voeding, kleding, huisraad, verzekeringen, pensioenen, aandelen, vakanties, auto’s, festivals enzovoort. En er zijn meer stressfactoren. Gen Z maakte de financiële crisis van 2008 mee, we zitten al vele jaren met een klimaatcrisis, sinds enkele jaren met de coronapandemie, de woningnood die met name jongeren treft is groot, sinds februari 2022 is er een oorlog aan de rand van Europa, we hebben te maken met stijgende gas- en benzineprijzen, gedoe met vliegreizen en een onzekere toekomst voor Europa. Wat enigszins een steun inde rug geeft is de enorme vraag naar werknemers, er is – in principe - keuze te over.

Organisaties en regeringsvertegenwoordigers kunnen spreken over de noodzaak van een andere structuur en opzet van de samenlevingssectoren om de werk- en prestatiedruk te verminderen maar dat zal niet gebeuren. Een idee in een hoofd kan de mammoettanker niet van koers laten veranderen. Wat kan veranderen, is gelegen in de keuze hoe we zelf willen leven en hoe we in de opvoeding en in het onderwijs onze kinderen begeleiden. In die zin is er wereldwijd al een groeiende bewustwording en sprake van de trend ‘The Great Resignation’, de grote zoektocht naar werk- en levensgeluk.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies