Platform Profielactueel
nrc x.jpg

De Nashville Verklaring is geworteld in discriminerend denken, niet in religie

6 jan 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

De verplichting van het mbo om LHBTI te bevorderen werd door de minister van OCW in april 2018 bekend gemaakt. (klik hier) Op 900 middelbare scholen en mbo-instellingen wordt 14 december weliswaar Paarse Vrijdag gevierd als signaal dat seksuele diversiteit normaal is, maar lhbt-leerlingen worden nog vaak gepest. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien LHBTI-studenten in het mbo te maken met negatieve reacties op hun identiteit.

In de VS wil de regering Trump LHBT-ers uit het leger weren. En nu is er dan de zgn. Nashville Verklaring die voor ophef zorgt. In de VS hebben ruim 20.000 veelal prominente voorgangers de Verklaring die sterk anti-LHBTI is, onderschreven. De titel van de Nederlandse versie luidt ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. In artikel 10 van het document staat: ‘Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.’

De in het Nederlands vertaalde verklaring is inmiddels ruim 250 keer ondertekend. De ondertekenaars zijn voorgangers in diverse christelijke stromingen, ook politici. In het pamflet wordt beschreven dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. De schrijvers van die verklaring stellen dat homoseksualiteit niet iets is waarover christenen onderling van mening mogen verschillen en dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen. 

Minister Van Engelshoven van Emancipatie vindt dat met de Nederlandse versie van de Nashville-verklaring "stappen terug in de tijd" worden gezet. "We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af", schrijft ze op Twitter over de tekst waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld. (Nos.nl)

Het begrip religie stamt van religio, wat staat voor ‘verbondenheid’. God kent geen onderscheid, mensen maken onderscheid. Christen zijn betekent wat mij betreft in de kern in dit leven de oorspronkelijke verbondenheid met God zoeken, realiseren en voorleven. Daar ligt Bijbels gezien de enige uitdaging. Niet om met zgn. gelijkgezinden Gods Waarheid als bezit te claimen en anderen te misbruiken als wapen om anderen uit te sluiten of hun geaardheid te ontkennen of ongewenst te bestempelen. Hoe snel vergeten christenen de vele vervolgingen van geloofsgenoten in 2000 jaar historie en de verschrikkingen die de ontelbaren die zgn. anders geaard waren  in de Tweede Wereldoorlog moesten ondergaan. De historie blijft zich op allerlei wijzen herhalen, wat diep triest is.  

 

 
Meer over
 
28 sep 2019

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd
3 jul 2019

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf

NYT: De toekomst van de democratie – de grootste bedreiging ervoor zijn we zelf
30 apr 2019

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog

WaPo - De VS hebben een president die sinds 1-1-2016 ruim 10.000 keer loog

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies