Platform Profiel Actueel

Raad.jpg

De kwestie van structureel gebrek aan een digitaal beleid in de Rutte-kabinetten

17 dec 2021 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Onderzoeksraad op 15 dec 2022: De Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen

Eindelijk! Een staatssecretaris Digitalisering in Rutte IV! Maar...zonder enige 'legacy' in ict en niet voor de samenleving...!
In het vierde kabinet Rutte is een staatssecretaris voor Digitalisering opgenomen. Na 15-20 jaar veronachtzaming van de digitale samenleving door alle opeenvolgende regeringen, lijkt de benoeming van Alexandra van Huffelen (naast haar werk voor Koninkrijkszaken!) een goed begin. Het online magazine Computable denkt er anders over. Van Huffelen heeft geen enkele link met ict. En bovendien beperkt de aandacht zich tot overheids-ict, wat wegens de vele mislukte honderden miljoenen kostende projecten een beroerde erfenis is. En dat terwijl inmiddels ALLES in de samenleving gebaseerd is op ict. Wat de overheid doet aan ict-zaken is gericht op de overheid zelf en op defensie, NIET op de samenleving zelf. Computable schrijft: '( ) haar portefeuille is niet heel breed. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) valt onder Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid). Telecommunicatie en digitale mededinging blijven bij Economische Zaken, het ministerie dat wordt geleid door Micky Adriaansens. Als minister van Binnenlandse Zaken komt de inlichtingendienst AIVD onder Hanke Bruins Slot, net als de omstreden Omgevingswet. De digitalisering van Defensie ligt op het bord van Kajsa Ollongren. Het is de vraag welke thema’s Van Huffelen voortvarend zal oppakken en waar ze haar politieke gewicht laat gelden. Ze heeft in ieder geval geen ‘legacy’ om in it-termen te blijven.'

De praktijk en gevolgen van 20 jaar veronachtzaming
Parlements- en Kabinetsleden appen, mailen, bellen via de smartphone, ze ventileren hun boodschappen via tv, online kranten, social media. Hun kinderen groeien als GenZ volledig op met de digitale apparaten. Deze volksvertegenwoordigers ontwikkelen en voeren dag in dag uit een beleid voor een land waar alle sectoren nagenoeg volledig afhankelijk zijn van digitale technologische voorzieningen en mogelijkheden. Het zijn precies deze burgers en sectoren die van digitale voorzieningen afhankelijk zijn die al jaren op een zeer zorgwekkende wijze en in toenemende mate worden belaagd door misbruik van de digitale voorzieningen en mogelijkheden. Het misbruik en de criminaliteit in de ‘gewone’ samenleving hebben al lang geleden een component van, inmiddels, enorme omvang gekregen in wat we de virtuele wereld noemen. Er is sprake van Simswapping | Whatsapp fraude | Digitale lastercampagnes | Misinformation for hire | Sharenting | Online bank fraude | Cyberloafing | Hacking | Datingfraude | Doxing | Queerbating | Busking | Ransomware | Shame sexting | Deepfake Media |  Queerbating | Snapchat dysmorphia | Metaverse | Extortion economy.

Dit alles staat los van de enorme behoefte aan de ontwikkeling en het onderhoud van digitale voorzieningen, de behoefte aan goed media-onderwijs po, vo, beroepsonderwijs en de academische wereld. Voor al dat bestaat geen landelijk beleid. Niet in Kabinet Rutte I, niet in II, niet in III en ook niet in IV. Maatregelen nemen tegen criminelen die zorgen voor datalekken is geen digitaal beleid. Het is een lek proberen te dichten zonder dat wat criminelen doen is geplaatst in een breed samenhangend, stevig beleid. 

Adviesorganisaties luiden keer op keer de noodklok
Diverse raadgevende en onderzoeksinstituten houden zich bezig met beveiliging en geven al jaren advies, niet zelden alarmerend van aard, juist vanwege het totaal gebrek aan initiatief op politiek en regeringsniveau. En nu komt dan medio december jl de Onderzoeksraad ook weer met een, eveneens alarmerend, rapport. De eerste regel op de website van de Onderzoeksraad: 'De Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen.'

Ontwricht!

Het is hoog tijd voor een stevig onderzoek naar een antwoord op de vraag waarom politiek Den Haag zo onvoorstelbaar laks en onverschillig staat tegenover een broodnodig beleid voor digitalisering,  voorzieningen die in 25 jaar tijd de samenleving totaal hebben hervormd en allang onmisbaar zijn voor het functioneren van burger, bedrijven, instellingen en sectoren. Platform Profielactueel pleit al vele jaren voor een apart ministerie voor de Digitale Samenleving. De omvang en het grootschalige en toenemende gebruik van digitale technologie, de verscheidenheid van toepassingen, de regulering van netwerken, een eenduidige aanpak in het onderwijs, de opleidingen – alles schreeuwt om een gedegen beleid waarin men de diverse aspecten kan afstemmen met betrokken partijen in binnen- en buitenland. Een paar jaar geleden rapporteerden politieke partijen zelf dat ze weinig kaas hadden gegeten van digitalisering. Dat blijkt ook wel uit honderden miljoenen euro’s kostende rampenprojecten in de afgelopen 10-15 jaren met digitalisering bij politie, eerste hulp-diensten, defensie, de belastingdienst enzovoort. Laksheid kost geld. Verzwakt de nationale veiligheid. Zorgt voor verwoesting in de levens van burgers en bedrijven.

Het is tijd voor een stevig onderzoek. En voor gedegen beleid dat Nederland op dit gebied de toekomst inleidt!

 

 
Meer over
 
20 mrt 2022

VN | Hoe kan je de Oekraïners helpen? Waak voor fraude en oplichting!

VN | Hoe kan je de Oekraïners helpen? Waak voor fraude en oplichting!

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies