Platform Profielactueel
Quinton CoetzeeUnsplash.jpg

Blog SocialeVeiligheid - Informatie voor onderwijs & samenleving

13 jan 2021 | Nieuws

Deze blog informeert docenten in het beroepsonderwijs over sociale veiligheid, met name over signaleren en preventie van conflicten, grensoverschrijdend gedrag en (huiselijk) geweld. 

Meldcode en Veilig Thuis
Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te gebruiken.
Als jouw zorgen over de veiligheid in een gezin toenemen, bel dan voor advies of een melding met Veilig Thuis. Veilig Thuis telt 26 regionale Veilig-Thuisorganisaties (VT’s). Het bij Veilig Thuis melden van vermoedens is met ingang van 1 januari 2019 noodzakelijk in alle gevallen waarbij sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.

2020

December

 • 1,2 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld
  CBS 21 dec 2020 |
  1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder gaven in maart en april van dit jaar aan in de voorgaande 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een vorm van huiselijk geweld. Bij 820 duizend personen had dit een structureel karakter, dat wil zeggen dat ze het (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks meemaakten. Van seksueel geweld, binnen of buiten de huiselijke kring, werden 1,6 miljoen 16-plussers slachtoffer. 185 duizend personen maakten dit structureel mee. Dat blijkt uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld die het CBS heeft uitgevoerd op verzoek van het WODC.
 • Studenten Omgangskunde ontwikkelen lespakket over polarisatie | Nieuws
  Hogeschool Leiden 3 dec 2020 |
  Vier tweedejaarsstudenten van de Lerarenopleiding Omgangskunde kregen tijdens een onderwijsmarkt de meeste punten voor het door hun ontwikkelde lespakket over polarisatie. Voor het vak Sociale veiligheid ontwierpen alle tweedejaarsstudenten van de Lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde een lespakket met een van de vier thema’s van Sociale veiligheid: LHBTQ+, Racisme/discriminatie, Polarisatie of Pesten.

Oktober

 • Kinderombudsvrouw: 'Onderwijs in Nederland moet inclusiever worden'
  Profielactueel 18 okt 2020 | NIEUWS 
  'Juist voor deze kinderen moet er in Nederland een extra stap worden gezet. Het onderwijs in Nederland moet inclusiever worden.' Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.
 • Meer meldingen kindermishandeling en seksueel geweld via chat 
  NOS-bericht
  Tijdens de coronacrisis zijn er bij hulpverleningsorganisatie Fier meer meldingen binnengekomen van kindermishandeling en seksueel geweld. Een bericht van organisatie Fier van medio september 2020: Via Chat met Fier, een anoniem platform waar mensen met een professional kunnen chatten, zag de organisatie het aantal hulpvragers met bijna 40 procent toenemen. Het gaat om de meldingen die binnenkwamen tussen 1 januari en 30 april. 

September

April 

Januari 

 • Checklist Sociale veiligheid in kleinschalige woonvormen
  Min VWS Nieuwsbericht 30 jan 2020 |
  Hoe ga je als kleinschalige instelling om met conflicten en grensoverschrijdend gedrag?
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling behoren tot de grootste geweldsproblemen in Nederland.
  Profielactueel Video |

2019

2018

 • Omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart gebracht
  Profielactueel Column 6 dec 2018 
 • Meldingsstructuur voor jongeren die gediscrimineerd worden, moet beter
  Profielactueel - 29 mrt 2018 | NIEUWS
  94% van de jongeren die discriminatie heeft meegemaakt, maakt daar geen melding van bij een instantie. Volgens veel jongeren heeft dat ‘toch geen zin’. Maar als ze weten bij welke organisatie ze moeten zijn, dan denkt twee derde dat ze eerder stappen gaat zetten.

2017

2016

2015

 • Vragen PvdA-Kamerleden over weren kwetsbare studenten in mbo
  Profielactueel 18 dec 2015 | NIEUWS      
  PvdA-Tweede Kamerleden T. Jadnanansing en L. Ypma hebben de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen gesteld over mbo-opleidingen die jaarlijks tientallen studenten met psychische of lichamelijke beperkingen niet toelaten.

2014

 • 'Schokkend' - geweld: 1 op elke 2 vrouwen heeft er in enige vorm mee te maken! 
  Profielactueel 10 mrt 2014 
 • Nu al 20.000 docenten online geschoold in aanpak kindermishandeling
  Profielactueel 15 april 2014 
 • Felle kritiek deskundigen op pest-aanpak OCW
  Profielactueel 27 mrt 2014 | NIEUWS      
  Scholen in Nederland moeten zelf kunnen kiezen op welke manier ze pesten aanpakken. Bovendien is de verplichte keuze in strijd met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Hiervoor waarschuwt de bekende Nederlandse onderwijspsycholoog Drs. Bob van der Meer.

Organisatie Movisie infomeert, adviseert en traint o.m. sociaal werkers en docenten
Als sociaal werker, bijvoorbeeld in een sociaal wijkteam,  ken je vaak de gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is of waar risico op ontsporing dreigt. Op dit moment is het vanwege de mogelijke kans op besmetting niet of minder mogelijk om fysiek contact met cliënten te onderhouden. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen als je weet dat er in een gezin geweld voorkomt, of wanneer je de kans op geweld groot acht. Bedenk dat des te korter een situatie van huiselijk geweld duurt, des te minder kans op trauma’s. Als je er snel bij bent, is lichte ondersteuning vaak al voldoende om een gezin weer op het goede spoor te brengen.

Belangrijk advies: Houd contact

 • Als je contact hebt met een gezin waarin partnergeweld, kindermishandeling of beide aan de orde is of dreigt te ontstaan, houd dan contact met dit gezin. Laat de reeds geplande afspraken met (leden van) het gezin doorgaan via Skype, Facetime, Whatsapp, of andere media, waarbij je elkaar kunt zien.
 • Kijk en luister naar wat ze vertellen, vraag naar de gevolgen van deze coronacrisis voor het gezin of stel; naar hoe ze met de situatie, en hoe ze met elkaar omgaan, en vraag door. Het is belangrijk dat slachtoffers specifiek, maar ook ouders en kinderen in het algemeen, weten dat er aan ze gedacht wordt, dat ze er niet alleen voor staan en dat er ook nu nog steeds hulp mogelijk is. Dit geldt overigens ook preventief: er hoeft niet al sprake te zijn voor spanningen en geweld; dit kunnen we ook met elkaar voor een deel trachten te voorkómen.
 • Overleg met de gezinsleden of de cliënt wat nu de grootste stressfactor is en wat volgens hen zou helpen om dit op te lossen, de stress te reduceren. Het is belangrijk dat ze hierover zelf meedenken.
 • Vraag hen ook wie uit hun sociale netwerk hen kan ontlasten? Om even mee te praten? Een wandelingetje te maken, te hardlopen of de kinderen mee te nemen naar buiten?
 • Misschien kun je als professional ook het netwerk van kinderopvang, school, sportclub inschakelen om een oogje in het zeil te houden, af en toe te bellen met de ouders, of het kind. Om even te horen hoe het gaat.
 • Spreek zeker ook de partners en de kinderen apart van elkaar. Het risico bestaat anders dat slachtoffers niet het achterste van de tong laten zien.
 • Je kunt ook een ‘wandelafspraak’ maken, op een plek en dan al lopend een gesprek voeren. Met anderhalve meter tussen jou en de ander. (Deze tip geldt alleen zolang de coronamaatregelen niet zijn opgeschroefd).

Advies dat je aan ouders/partners kunt geven
Hieronder de belangrijkste tips die je ouders/stellen kunt geven om spanningen, ruzies en eventueel geweld te voorkomen tussen elkaar.

 • Ga niet de hele dag in dezelfde ruimte zitten. Gun ieder een eigen plek in huis om eigen contacten te onderhouden en eigen hobby’s te bedrijven.
 • Probeer zoveel mogelijk eigen activiteiten te doen. Laat kinderen zoveel mogelijk hun eigen ritme van school en vrije tijd aanhouden.
 • Ga af en toe alleen en met de kinderen naar buiten (zolang dit nog mag) om te rennen en te spelen (met afstand van anderen uiteraard).
 • Voor als de stress en spanning oploopt en er geweld dreigt: spreek vooraf met een paar mensen met wie de ouder zich vertrouwd voelt (vrienden, ouders, broers, zussen, buren) dat hij/zij mag bellen of face-timen met als doel dat de ouder van zich af kan praten, om te voorkomen dat stress wordt afgereageerd op partner en/of kinderen.
 • Partners kunnen met elkaar de afspraak maken dat als er ruzie dreigt of als er klappen dreigen te vallen, zij een time out nemen. Dat betekent dat één van hen- zonder verdere toelichting – de deur uit gaat (bij voorkeur naar buiten, maar als dat niet kan naar de tuin of een andere kamer). De partner stelt hierover geen vragen en probeert de ander ook niet tegen te houden. De partners spreken elkaar pas weer als de gemoederen zijn bedaard.
 • Hoe ga je na zo’n conflict weer met elkaar in gesprek? Adviseer ouders om te proberen te voorkomen dat ze in verwijten gaan praten. Voorkom dat door in de ik-vorm te vertellen wat je moeilijk vindt aan het gedrag van de ander, wat dat voor effect heeft op jou en wat je graag anders wilt en nodig hebt. Bijvoorbeeld: 'Ik vind heel moeilijk dat je zo hard gaat schreeuwen. Ik word dan bang van jou, dat je mij en de kinderen iets aandoet. Ik wil graag rustig met je overleggen wat we nu moeten doen.' Daarna zegt de ander wat hij/zij lastig vindt en anders wil. Bijvoorbeeld: Ik vind het lastig dat je alleen maar praat over hoe moeilijk je ouders het hebben en onze kinderen, maar geen oog voor mijn moeilijke situatie, dat ik nu werkloos thuis zit. Door een dergelijke dialoog, kan wederzijds begrip ontstaan, en dit kan een basis vormen voor een gesprek.

Niet gemakkelijk
Als schreeuwen, dreigen of gebruik van geweld op de loer ligt is dit niet gemakkelijk. Patronen veranderen niet zo maar. Daar is vaak wel een derde bij nodig, die hierin kan bijstaan. Dat kan een hulpverlener zijn, maar ook iemand die zij allebei vertrouwen. Bijvoorbeeld een ouder, een broer, zus, of een gemeenschappelijke vriend of vriendin.

Als jij als sociaal professional mogelijkheid ziet om een dergelijk gesprek te voeren met partners, doe het dan. Het kan ook via videobellen. Dan kun je een dergelijk drie-gesprek ook voeren terwijl de partners niet in dezelfde kamer zitten.

Noodplan
Vrouwen of jongeren die bang zijn voor escalatie van geweld en mogelijk voor hun leven vrezen kun je adviseren om een noodkoffertje klaar te zetten, bijv. bij een betrouwbare vriendin, hun oma. Als ze bang zijn dat deze persoon onder druk wordt gezet of gevaar loopt door de pleger, dan liever bij een professionals, zoals jij. In de koffer stoppen zij (kopie van) belangrijke papieren (paspoort, trouwboekje, verblijfsvergunning, bankpas, e.d.), toiletspullen, dierbare of waardevolle dingen, kleren, ondergoed, e.d. , ook van de eventuele kinderen.

Hulp en advies via chat
Sommige (opvang)voorzieningen bieden (veilige, afschermbare) chat functies voor slachtoffers, ook voor jongeren. Zoals bijvoorbeeld Sterk Huis en Fier. De hulpverleners bieden op afstand ondersteuning bij oplopende spanningen in thuissituaties. De chatfunctie wordt ook 's avonds beschikbaar, omdat juist in de avonduren de spanningen vaak oplopen.
De chatfunctie is overigens niet alleen voor cliënten bestemd. Ook omstanders kunnen zo nodig contact opnemen.

Veilig Thuis en Kindertelefoon
Slachtoffers en omstanders kunnen ook zelf direct contact opnemen met Veilig Thuis voor een luisterend oor en advies: website Veilig thuis. In geval van acuut gevaar kunnen zij de politie bellen: 112.
Voor kinderen is er de Kindertelefoon waar zij via chat en/of een telefoongesprek hun hart kunnen luchten over spanningen thuis (en over andere onderwerpen).

Tips voor organisaties
Bied als organisatie, als wijkteam, een uitlaatklep voor cliënten in crisismomenten, door in wisseldienst bereikbaar te zijn, zodat zij kunnen bellen, skypen of chatten.

Chatmogelijkheden voor slachtoffers en omstanders:

In geval van acuut gevaar bel je altijd de politie op 112.

Meer websites met handige informatie

Foto: Quinton Coetzee - Unsplash

 

 

                                              

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies