Onafhankelijk instituut voor nieuws en kennisdeling in het beroepsonderwijs.

06-07-08-Friesland-College.jpg

Sleutelrol mbo in het rijksbeleid ‘Een leven lang leren’

15 mei 2017 | Artikelen

De arbeidsmarkt is grillig en technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Wie wil kunnen meekomen, moet levenslang blijven leren. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor het mbo. ‘Docententeams zien als eerste welke nieuwe beroepsontwikkelingen eraan komen’, aldus Martin Soeters, teamleider Permanent leren van de directie mbo op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vakblad Profiel interviewde hem over dit thema. ‘Mensen zullen zich in de loop van hun leven regelmatig moeten bijscholen,’ zegt hij in een artikel .’

Volgens Soeters kan het middelbaar beroepsonderwijs inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. ‘Het mbo is nu vooral gericht op onderwijs aan jongeren en minder op volwassenen. Volwassenen verwachten dat het onderwijs iets toevoegt aan wat zij al hebben geleerd in hun beroepspraktijk. Het zorgen voor flexibel onderwijs op maat  is nog een opgave. Een sterke kant van roc’s is wel dat ze gebruik kunnen maken van de contacten die de ze al hebben met bedrijven en overheden in hun regio. Die samenwerking zouden ze kunnen intensiveren en gebruiken om zicht te krijgen op de behoefte aan om- en bijscholing.’

   
Meer over
Hiero