Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

06-07-09-Exterieur_Universiteitsbibliotheek_Maastricht,_locatie_Randwyck.jpg

Onderzoek: De jongens tegen de meisjes - deel II

6 mei 2016 | Artikelen

De laatste jaren is het achterblijvende studiesucces van jongens een hot item in het (inter)nationale onderwijsdebat. Onderzoek naar prestatieverschillen tussen jongens en meisjes heeft zich tot dusverre echter vooral gericht op het primair en voortgezet onderwijs. Een belangrijke algemene verklaring van het huidige studiesucces van meisjes zou liggen in de aanname dat meisjes beter in staat zijn dan jongens te presteren in de momenteel vigerende studentgerichte leeromgevingen. Dit, omdat in deze leeromgevingen veel aandacht wordt geschonken aan vaardigheden waarin meisjes van nature beter zouden zijn zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. Maar hoe zit het eigenlijk met prestatieverschillen tussen jongens en meisjes in het mbo? Het mbo heeft in de laatste jaren tenslotte ook een transitie ondergaan naar een meer studentgerichte leeromgeving in de vorm van het competentiegerichte onderwijs (cgo). Het huidige onderzoek wijst uit dat ook in het mbo, jongens het slechter zijn gaan doen dan meisjes, na de overgang naar het cgo. We doen praktische suggesties voor hoe mbo-instellingen hier het best mee kunnen omgaan.

Klik hier voor het hele artikel

 
Download:
 
Meer over
Hiero
lernen.jpg
14 mei 2016

Publicist Blom adviseert het mbo het Duitse stelsel als voorbeeld te nemen

Publicist Herman Blom uit bij RTV Oost opnieuw stevige kritiek op het Nederlandse mbo-stelsel.
Jelle Jolles vraagt steun, sturing en inspiratie v
15 apr 2016

Jolles: 'Laat scholier of student NIET de regisseur zijn van eigen leerproces'

Prof Jolles in vakblad Profiel

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies