Platform voor professionals en studenten in beroeps- en levensonderwijs.

Gelijke Kansen Alliantie

Gelijke Kansen Alliantie (GKA) belicht in Vakblad Profiel-uitgave van maart 2017

2 mrt 2017 | Artikelen

Eind oktober lanceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), een verbond van scholen, ouders, gemeenten, bedrijven en de vele instellingen die bij jongeren zijn betrokken. Met als belangrijkste doel: van het onderwijs weer een emancipatiemotor maken. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben nu vaak een minder voorspoedige schoolloopbaan dan kinderen uit een kansrijk milieu. Juist het mbo kan helpen de verschillen op te heffen. Profiel sprak hierover met beleidsmakers op het departement. Bas Derks, programmadirecteur Gelijke Kansen en plaatsvervangend directeur mbo op het ministerie van OCW gaat in op de beleidsachtergrond en Monaim Benrida, projectleider van de Gelijke Kansen Alliantie schetst de praktische uitwerking.

 

   
Meer over
Hiero