Onafhankelijk instituut voor nieuws, kennis en marktadvies in het beroepsonderwijs!

Nieuws- en kennisplatform voor het mbo 1991-2016                

Profiel Producties bv is onafhankelijk en dienstverlenend als een kennis- en informatieplatform voor management en docenten in het mbo. Professionals van scholen en bedrijven wisselen via ons vaktijdschrift, Pro-meetings, de digitale nieuwsbrief en de website kennis, ervaring en best practices uit. Een optimale dialoog tussen docent-student staat centraal.

In 2015 staat bij Profiel het thema ''Verbinding - grondslag voor onderwijs, samenwerking en samenleven'' op de voorgrond: verbinding tussen docent-student, tussen mbo-collega's en tussen bedrijfsleven en scholen - binnen de grenzen en grensoverschrijdend.

Samenwerkingsverbanden

Profiel werkt nauw samen met experts bij:

- Roc- en aoc-onderwijsinstellingen
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) OCW-dossier
- Leveranciers van diensten en producten voor het mbo
- Hogescholen en universiteiten
- Gemeenten
- Branche-organisaties
- Vmbo
- Praktijkscholen
- Kenniscentra