Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame en menswaardige samenleving

Duurzaam MBO
Terug naar overzicht
Delen met vrienden
 
Duurzaam MBO

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC’s en ROC’s in Nederland. Als definitie van duurzame ontwikkeling hanteert Duurzaam MBO de Brundtland-definitie:

Probeer te voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder het voor toekomstige generaties onmogelijk te maken in hun behoeften te kunnen voorzien. (VN Bruntlandrapport Our common future, (1987).

Als verdere uitwerking richting onderwijs hanteert Duurzaam MBO de beschrijvingen zoals geformuleerd in “UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014” (International Implementation Scheme, p. 5).

Missie
DMBO wil duurzame ontwikkeling laten groeien tot in de genen van de instelling. Dit houdt in dat het op alle niveaus van de instelling is ingebed:

  • Strategisch: duurzame ontwikkeling opnemen in de Missie en visie
  • Bedrijfsvoering:  integratie duurzame ontwikkeling in de bedrijfsvoering

Om dit te bereiken dient het draagvlak binnen de volledige breedte van de organisatie aanwezig te zijn en wel van Het College van Bestuur en Raad van Toezicht / directie Het Opleidingsmanagement Docenten Studenten Bedrijven en instellingen waar mbo-gediplomeerden werken.

Websiteadres: www.duurzaammbo.nl

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies