Platform Profielactueel - beroepsonderwijs, burgerschap en (sociale) duurzaamheid

Cinop
Terug naar overzicht
Delen met vrienden
 
CINOP

CINOP is een onafhankelijk bureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Wij werken voor onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en het (georganiseerde) bedrijfsleven. Met een Leven Lang Leren als rode draad. Zie: www.cinop.nl

 

Vanuit deze missie willen wij de kwaliteit van het beroepsonderwijs en vakopleidingen verbeteren, de inzetbaarheid van werknemers vergroten en (soms) kwetsbare individuen laten meedoen in de samenleving.
 

Voor en met scholen
Met onze onderwijskundige expertise ondersteunen wij roc’s, aoc’s en vakscholen (maar ook vmbo- en hbo-instellingen) bij vernieuwingen, kwaliteitsverbetering en het trainen van onderwijsprofessionals.
 

Breed scala aan klanten
Andere klanten zijn overheden (OCW), Europese Unie, (onderwijs)raden/platforms, brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelfondsen, arbeidsmarktpartijen, particuliere opleiders en maatschappelijke instanties.
 

Expertise
- Examinering en beoordelen
- Kwaliteitsverbetering onderwijs
- Professionalisering docenten
- Scholing en loopbaanontwikkeling
- Basisvaardigheden (taal, rekenen)
- Onderwijs – en opleidingsstandaarden
 

Manier van werken
Dit brede expertiseveld zegt ook iets over onze manier van werken: maatschappelijk georiënteerd, multidisciplinair en innovatief. Binnen ons vakgebied verbinden wij mensen, visies en ideeën. En combineren wij onderwijskundige expertise met andere disciplines.
 

Activiteiten
Ons werk omvat advisering, training, instrumentontwikkeling, programmamanagement en praktijkgericht onderzoek. Daarmee is CINOP partner op strategisch en operationeel niveau; van initiatie tot en met realisatie.
 

CINOP Academie
Voor deskundigheidsbevordering van docenten en (examen)professionals in het mbo beschikken wij over de CINOP Academie. Via dit kanaal voorzien wij scholen op een praktijkgerichte en flexibele manier in hun trainingsbehoefte. Zie: www.cinopacademie.nl
 

Artikelen voor mbo
Op onze website publiceren wij regelmatig artikelen over actuele vraagstukken in het (middelbaar) beroepsonderwijs:
- examinering en beoordeling (proces, PDCA, borging)
- kwaliteitsontwikkeling en –zorg (in onderwijsteams)
- loopbaanontwikkeling, aansluiting en leerlijnen (LOB)
- organiseren van onderwijs (herontwerp, curriculum)
- taal en rekenen (NT1, NT2, moderne vreemde talen)
 

Zie: CINOP/Publicaties

CINOP is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.
 

 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies