We zijn wat we delen© - Kennis & Informatie Online Platform Beroepsonderwijs

Augeo Foundation: Let juist in deze tijd goed op s

Augeo Foundation: Let juist in deze tijd goed op studenten om wie al zorgen bestonden

20 mei 2020 | Nieuws

De huidige maatregelen tegen het coronavirus zorgen voor een totaal andere werkelijkheid. Ook voor studenten in het beroepsonderwijs is de impact groot: ze gaan niet meer fysiek naar school of stage, hun sportactiviteiten, bijbaantjes en sociale leven buitenshuis liggen voor onbepaalde tijd stil en ze brengen de hele dag thuis door met huisgenoten.

Gezinnen die voor de crisis al (over)belast waren, lopen door deze crisis extra risico’s. Bijvoorbeeld omdat één of meerdere huisgenoten psychische- of verslavingsproblemen hebben, omdat een gezin al jaren in armoede leeft, of omdat er sprake is van veel ruzie en geweld of seksueel misbruik. Nu deze gezinnen thuiszitten, is de kans groter dan normaal dat de problemen hen boven het hoofd groeien.

Weet welke studenten het moeilijk kunnen hebben
Als docent in het beroepsonderwijs kan je een rol spelen voor deze studenten. In de eerste plaats door te weten welke studenten een verhoogd risico lopen om in de knel te raken. Over welke studenten waren al zorgen voordat de huidige maatregelen van kracht werden? Met wie heb je gesprekken gehad over zijn thuissituatie of over andere problemen, of misschien met zijn ouders over zorgelijke signalen? Over welk gezin is melding gedaan bij Veilig Thuis of contact geweest met een andere instantie?

Kinderombudsvrouw: haal kinderen in onveilige thuissituatie naar school
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer roept op om kinderen die hun schoolwerk niet thuis kunnen maken, naar school te laten gaan. Onder hen kunnen kinderen zitten die noodgedwongen de hele dag in een onveilige situatie zitten nu ze niet naar school kunnen. Kalverboer denkt aan slachtoffers van huiselijk geweld of verwaarlozing, maar ook aan kinderen die in armoede leven of een zieke ouder hebben. "Voor heel veel kinderen is school de plek waar het 'normaal' is en ze de zorgen van thuis kunnen vergeten", zegt de Kinderombudsvrouw in het NOS Radio 1 Journaal. klik hier

Houd contact
Over contact over schoolwerk zal je met je studenten afspraken hebben gemaakt: wanneer zij je op welke manier kunnen bereiken. Studenten met een belaste thuissituatie hebben het nodig dat jij een extra handreiking doet. Dat je het initiatief neemt tot contact en laat weten dat je graag wilt weten hoe het met hen gaat. Zeker als er signalen zijn van voor de thuisblijfsituatie zijn dat dat goede aanknopingspunten voor een gesprek met de student en eventueel de ouders. Overweeg wat de beste manier is om contact te leggen. (Beeld)bellen is rechtstreekser en kan je extra informatie opleveren. Een nadeel kan zijn dat anderen meeluisteren, waardoor mailen of chatten een beter alternatief kan zijn.

Wees direct
Het is belangrijk om direct te zijn en niet om de hete brei heen te draaien. Als je weet dat er eerder moeilijkheden waren, benoem dat en leg je uit dat contact wilt houden, omdat je wilt weten hoe het met de student gaat in deze bijzondere omstandigheden. Bespreek samen of de student hulp of ondersteuning nodig heeft om met de huidige situatie om te gaan.

Het kan zijn dat je er tegenop ziet om dit te doen. Maar zolang je dat doet vanuit oprechte zorg en interesse en met als doel er samen (met ouders en student) voor te zorgen dat het gezin de huidige situatie zo goed mogelijk doorkomt, zul je zelden tegen een dichte deur aanlopen.

Help studenten hun gevoelens te begrijpen
Naast je zorgen bespreken met de student, kan je hem of haar helpen door uitleg te geven over wat stress met mensen doet en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Het kan hen helpen als je vertelt dat het heel normaal is dat zij zich heel gespannen voelen en soms zomaar in huilen of woede kunnen uitbarsten. Je kunt hen bijvoorbeeld wijzen op de animatie over de Window of tolerance om hun reacties beter te helpen begrijpen.

Praten helpt
Daarnaast kan je hen helpen manieren te zoeken om goed om te gaan met oplopende gevoelens van stress en zichzelf te helpen kalmeren. In de eerste plaats in praten over je zorgen een goede manier om met gevoelens van stress om te gaan. Dat jij als docent daarvoor het initiatief neemt, zal een student in een belaste situatie enorm helpen. Ga ook na of de student andere mensen in zijn directe omgevingen heeft. Misschien is er een opa of oma, een buur of de ouder van een vriend met wie de student het goed kan vinden en die ook als uitlaatklep kan fungeren.

Bewegen en ontspannen
Daarnaast helpt bewegen tegen stress. Help studenten manieren te vinden waarop zij in beweging kunnen komen. Bijvoorbeeld hen door te wijzen op online work-outs, sportlessen of yoga-oefeningen die je door te googlen kunt vinden. Of op het Instagramaccount van Buro Bis voor gratis online toneellessen. 

Naast actieve manieren om te ontspannen kan je hen op meditatie-oefeningen wijzen. Alle oefeningen die helpen om je lijf goed te voelen, bijvoorbeeld door goed op je ademhaling te letten of door je voor te stellen dat je op een hele fijne en rustige plek bent. Deze voorbeelden helpen je hiermee. 

Wijs studenten op hulpbronnen
Wijs studenten ook instanties waar zij terecht kunnen voor een gesprek of advies, zoals bijvoorbeeld  Jouw GGD of @ease. Daarnaast kunnen zij altijd Veilig Thuis bellen op 0800-2000

Als je merkt dat studenten zich zorgen maken over Corona en aanverwante zaken, verwijs hen dan naar de Vraag-en-antwoord-pagina voor jongeren en jongvolwassenen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Deze pagina wordt goed up-to-date gehouden.

En als jij je zorgen maakt over de veiligheid van je student, bel dan vooral zelf met Veilig Thuis. Zij kunnen je advies geven wat je kunt doen of je kunt een melding doen.

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies