Platform Profielactueel
WHO: Dans of zing je weg naar een gezonder leven

WHO: Dans of zing je weg naar een gezonder leven

5 dec 2019 | Nieuws

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor het eerst met een omvangrijke analyse van 900 onderzoeken officieel bevestigd dat het beoefenen van kunstvormen de mentale en fysieke gezondheid en het algehele welbevinden bevordert. De studie is maandag 11 november in Helsinki, Finland, gepresenteerd. De WHO roept beleidsmakers op om meer beleid, geld, scholing en programma’s teneinde artistieke interventies in gezondheidszorg te bevorderen.  

Dr Piroska Östlin, WHO Regional Director for Europe a.i. stelt: ‘Door kunstvormen in het leven van burgers te brengen zoals dansen, zingen en musea en concerten te bezoeken ontstaat een dimensie die de mentale en fysieke gezondheid kan bevorderen. De voorbeelden in deze baanbrekende WHO studie laten zien op welke wijze die invloed aantoonbaar is bij ziektes als diabetes, overgewicht en mentale aandoeningen. Het omvat gezondheid en welbevinden in een brede maatschappelijke context en biedt oplossingen die  door de medische sector  tot dusver onvoldoende zijn aangewend.’

Het rapport stelt ten aanzien van gezondheidsvoordelen door actieve of passieve deelname vijf brede categorieën van kunstvormen vast: performance (muziek, dans, zang, theater, film); visuele kunst (handwerk, ontwerp, schilderen, fotografie); literatuur (schrijven, lezen, literaire festivals); cultuur (het bezoeken van musea, gallerieën, concerten en theater) en online kunstvormen (animatie, digitale kunst etc).

Vanaf de geboorte tot aan het levenseinde kunnen kunsten en artistieke interventie bij aandoeningen een positieve invloed hebben op burger en samenleving. Voorlezen aan kinderen voor het slapen gaan, geeft meer rust en verbetert de concentratie op school. Tieners die in steden wonen hebben baat bij drama-based peer education – het verbetert het maken van verantwoordelijke beslissingen en vermindert de neiging tot geweld. In het latere leven kunnen kunstvormen zoals zingen bijdragen tot het behoud van de werking van het geheugen.

Kunsten in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg kunnen de toepassingen van kunsten breed zijn, met name als onderdeel van behandelingen. Bijvoorbeeldf

  • Luisteren naar muziek of zelf kunst maken, reduceert bepaalde bijwerkingen van oncologische behandelingen, zoals gebrek aan eetlust, ademnood en misselijkheid;
  • In noodsituaties kunnen muziek, handarbeid en optreden van clown angst en pijn verminderen en de bloeddruk verbeteren, met name voor kinderen en hun ouders.,;
  • Dansen blijkt de motoriek te bevorderen van bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten.

Bepaalde artistieke vormen en interventies geven niet alleen een gunstig resultaat op de gezondheid maar zijn soms ook kosteneffectiever dan biomedische behandelingen. Dit is met name het geval wanneer er sprake is van herstel en verbetering van gezondheid en welbevinden in combinatie met het voorkomen van een terugval. Het grote voordeel is dat artistieke interventies als therapeutische vormen op een gepersonaliseerde wijze kunnen worden aangeboden aan minderheden en groepen die moeilijk te bereiken zijn.

Onderzoek in Nederland

In Nederland stelden twee jaar geleden (sept 2017) de maatschappelijke onderzoeksorganisatie Movisie en Hogeschool Windesheim samen met het LKCA in het onderzoek “Kunst en positieve gezondheid” vast dat er nog weinig ‘harde’ bewijzen zijn voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Zij stelden vast dat het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning toeneemt. De onderzoekers: ‘Dit wordt echter nog onvoldoende vanuit beleid ondersteund. Internationaal zijn er nog weinig ‘harde’ bewijzen voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van passende onderzoeksmethoden voor de praktijk. Voor culturele interventies liggen met name in de ouderenzorg, GGZ en extramurale zorg kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen. Wel is daarvoor dringend faciliterend beleid nodig, evenals duurzame financiering. De samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen en tussen professionals en deelnemers hebben eveneens extra aandacht nodig.’

Hun onderzoek betrof een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. De resultaten werden aangeboden aan de ministeries van OCW en VWS en vormen de basis voor de kennisagenda die de ZonMw-commissie Cultuur en Zorg met stakeholders gaan opstellen.

De WHO heeft nu dan officieel en voor het eerst de link tussen artistieke vormen en gezondheid en welbevinden bevestigd.

Bronnen:

-             What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019) https://euro.sharefile.com/d-s643d468658d46a4a 

-             Fact sheet – What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being in the WHO European Region? (2019) http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/fact-sheets/2019/fact-sheet-what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-in-the-who-european-region

Photo by Bara Cross from Pexels

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies