Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

SER-advies: Stimuleer in het mbo praktijkgerichte

SER-advies: Stimuleer in het mbo praktijkgerichte leervormen die de student motiveren

28 nov 2017 | Nieuws

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

De SER vraagt kabinet, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om meer innovatieve combinaties van leren en werken te stimuleren. Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. Leeromgevingen waarin werken en leren met elkaar zijn verweven, zijn enorm motiverend voor studenten. In zo’n omgeving krijgen ze vakgerichte vaardigheden onder de knie, maar ook basisvaardigheden, sociale vaardigheden en andere vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in werk en maatschappij. Jongeren in de entreeopleidingen hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig om een startkwalificatie te halen en een plek te vinden op de arbeidsmarkt. De SER beveelt daarnaast aan dat ook andere onderwijsvormen, zoals de havo, meer praktijkgerichte leervormen gaan aanbieden.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Het mbo is heel belangrijk voor Nederland, want bijna de helft van de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid. Het mbo is een scharnier tussen leren en werken, tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en tussen voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Nu én later in de loopbaan.”

Betere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

De SER adviseert het kabinet om de bestaande samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aan te jagen om innovatie in de regio te versterken en scherper te kunnen sturen op het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. Eerder kwam dat ook naar voren in het SER-advies over Agenda Stad. Er zijn mooie voorbeelden van innovatieve publiek-private samenwerking die navolging verdienen, zoals de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en het House of Hospitality in Amsterdam. Om deze positieve ontwikkeling te behouden en te versterken beveelt de raad aan het tijdelijke Regionaal Investeringfonds mbo structureel te maken.

 Landelijke afstemming is en blijft noodzakelijk om het opleidingsaanbod op de vraag aan te laten sluiten. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) speelt daarin een sleutelrol. Daarom adviseert de SER de minister van OCW de SBB meer te faciliteren.

Sterk leerklimaat

De SER beveelt aan om scholen de ruimte te geven het onderwijsaanbod toekomstgericht te maken. Docenten en praktijkopleiders moeten hun eigen kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen om nieuwe leervormen te maken. Dat betekent niet alleen dat een daadkrachtige aanpak nodig is van de werkdruk, maar ook dat meer uitwisseling nodig is voor docenten en praktijkopleiders. Zij kunnen studenten beter voorbereiden op hun loopbaan als zij beter weten wat het bedrijfsleven vraagt. Tot slot beveelt de SER het ministerie van OCW en de MBO Raad aan om aanvullende maatregelen te nemen die het docentschap in het mbo aantrekkelijker maken, ook voor zij-instromers.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Het middelbaar beroepsonderwijs heeft met zijn praktijkgerichte opleidingen goud in handen. Door zijn sterke kanten verder uit te bouwen, is het mbo goed op de toekomst voorbereid.”

 

 
 

 
Meer over
 
1448344201669.jpg
4 dec 2017

Aantal werkenden in landbouw en groen groeit tot 2020 met ruim 500.000

Aantal werkenden in landbouw en groen groeit tot 2020 met ruim 500.000
MBO Raad hekelt stilte in Den Haag rond nationaal
4 dec 2017

MBO Raad hekelt stilte in Den Haag rond nationaal akkoord 'Leven lang ontwikkelen’

MBO Raad hekelt stilte in Den Haag rond nationaal akkoord 'Leven lang ontwikkelen’
tegenstrijdig 2.jpg
25 nov 2017

Veel vacatures voor mbo-ers maar er verdwijnen ook banen

Veel vacatures voor mbo-ers maar er verdwijnen ook banen
nov 2017 Jobbus1.jpg
16 nov 2017

Job-busstages bezorgt Noorderpoortstudenten banen over de grens

Job-busstages bezorgt Noorderpoortstudenten banen over de grens
9_MockUp_Airport2017_FotografieEvaUlm.jpg
15 nov 2017

MBO College Airport en KLM openen de grootste luchthavenleeromgeving

MBO College Airport en KLM openen de grootste luchthavenleeromgeving
nov 2017 Cibap Newcastle College afb 1 Foto Mark Monsma.jpg
14 nov 2017

Vakscholen verbeelding Cibap en Newcastle College gaan samenwerken

Vakscholen verbeelding Cibap en Newcastle College gaan samenwerken

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies