Platform Profielactueel
Promo_Studiereader.png

Samen doordacht digitaliseren levert beter onderwijs op

10 mei 2017 | Nieuws

Samen met het onderwijsveld ontwikkelt Uitgeverij Deviant een vernieuwende digitale leeromgeving: Studiereader. Doel is om samen met docenten en leerlingen tot effectiever en uitdagender onderwijs te komen waarin recht wordt gedaan aan de mogelijkheden van digitaal onderwijs en waarin tegelijk aandacht is voor, bewezen, effectieve didactiek en een veilig pedagogisch klimaat. Uitgeverij Deviant herkent zich grotendeels in de bevindingen van de Onderwijsraad in de publicatie ‘Doordacht digitaal’ en wil met doordachte digitale toepassingen bijdragen aan beter onderwijs.*

Toegevoegde waarde

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die lesmethodes ontwikkelt voor het middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. De uitgeverij werkt bij het ontwikkelen van vernieuwende ict-toepassingen samen met docenten en heeft zélf alle kennis en technologieën in huis om nieuwe ict-toepassingen te ontwerpen, te bouwen en te testen. Tijdens de ontwikkelfase gaan programmeurs en didactici voortdurend in gesprek met docenten om na te gaan op welke manier een digitale leeromgeving kan bijdragen aan beter, effectiever en uitdagender onderwijs. Zo komen ict-toepassingen tot stand die door docenten daadwerkelijk als een meerwaarde voor het onderwijs worden ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwe app Startrekenen VR, waarmee leerlingen met behulp van virtual reality (VR) rekenkundige onderwerpen kunnen ervaren zoals afstand en hoogte.

Eigenaarschap docent en leerling centraal

Beter onderwijs is wat Uitgeverij Deviant betreft onderwijs waarin eigenaarschap van docenten én leerlingen centraal staat en waarin het leren voor beide zichtbaar wordt. Dat betekent een hoop puzzelwerk voor docenten, methodeontwikkelaars en programmeurs, want leren zichtbaar maken, anders dan met enkel toetsen, is een uitdaging. Desalniettemin lukt het om bijvoorbeeld de inzet van feedback en peerfeedback in Studiereader te faciliteren, waardoor docenten hun lesprogramma beter op de individuele leerbehoefte van leerlingen kunnen aanpassen. Ook het automatisch nakijken van oefeningen en, mits verantwoord, het aanbieden van adaptieve leerroutes zijn voorbeelden van functionaliteiten met meerwaarde voor het onderwijs.

 

*Klik hier voor de visie van de Onderwijsraad op digitalisering in het onderwijs

 
 

 
Meer over
 
digital_learning_new.jpg
17 mei 2017

Onderwijsraad pleit voor ‘dringende impuls’ digitalisering onderwijs

Onderwijsraad pleit voor ‘dringende impuls’ digitalisering onderwijs
cyb.jpg
14 mei 2017

Twee dagen voor de wereldwijde cyberattack gaf Profiel een waarschuwing

Twee dagen voor de wereldwijde cyberattack gaf Profiel een waarschuwing

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies