Platform Profiel Actueel

mbo x.jpg

Mbo-scholen gaan fors terug in studentenaantallen

16 jan 2020 | Nieuws

Het geraamde aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in 2019-'20 is 497,3 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren zal dalen. Het verwachte aantal studenten op niveau 2 zal de komende jaren relatief het sterkst dalen. Het aantal studenten op niveau 4 zal naar verwachting eerst een aantal jaren stijgen, voordat ook hier een daling inzet.

Het mbo krijgt te maken met een afname van het studentenaantal tot wel 20 procent. Roc’s kunnen maar beter voorbereid zijn, waarschuwde de Algemene Rekenkamer eerder in 2019. De daling van de komende jaren hangt vooral samen met de samenstelling van het vmbo (minder basis en kader t.o.v. gemengd en theoretisch) en de afname van bbl. Mbo-scholen kampen met de vraag hoe in alle regio’s genoeg goede opleidingen kunnen blijven. Minister Van Engelshoven maakt daartoe de weg vrij voor betere samenwerking en zelfs fusies.  

Terwijl in de Randstad de studentenaantallen soms nog licht stijgen, zijn er regio's waar de komende jaren tot dertig procent minder vmbo’ers naar het mbo uitstromen. Naar verwachting zijn er in 2032 bijna zeventigduizend minder mbo’ers dan nu. Tegelijkertijd is er bij bedrijven juist een grote vraag naar goed opgeleid personeel.

Het ministerie van Onderwijs wil koste wat kost in elke regio een goed aanbod van opleidingen overeind houden. Als er te weinig studenten zijn, dreigen opleidingen te verdwijnen en moeten studenten verder reizen om die studie te kunnen doen. 

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies