Platform Profiel Actueel

startupstockphotos.com

Kwaliteitsafspraken Bussemaker in mbo hebben akkoord

28 nov 2014 | Nieuws

Minister Jet Bussemaker hoeft haar plannen voor prestatieafspraken met de MBO-instellingen niet aan te passen. Moties die pleitten voor aanpassing van de plannen werden afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer allemaal verworpen.

Minister Bussemaker wil in 2015 met de MBO-instellingen prestatieafspraken, of in haar woorden kwaliteitsafspraken, maken. De hiervoor benodigde ministeriële Regeling en de per instelling af te sluiten conceptovereenkomst stuurde zij begin oktober naar de Tweede Kamer. Een deel van de volksvertegenwoordigers is al vanaf het begin kritisch over de kwaliteitsafspraken. Dit bleek opnieuw uit de schriftelijke vragen die naar aanleiding van de Regeling en overeenkomst aan de bewindsvrouw werden gesteld. Haar antwoorden waren kennelijk niet afdoende, want Kamerlid Paul van Meenen (D66) vroeg een kort plenair debat aan om een aantal moties te kunnen indienen. Dit debat vond vorige week dinsdag plaats. Naast Van Meenen dienden ook Michel Rog (CDA), Jasper van Dijk (SP) en Roelof Bisschop (SGP) al of niet gezamenlijk verschillende moties in.

Geen rendementsafspraken
Zo wilden Van Meenen, van Dijk en Bisschop dat de regering afziet van rendementsafspraken als onderdeel van de kwaliteitsafspraken. Volgens de minister bevatten de kwaliteitsafspraken helemaal geen rendementsafspraken, althans niet in de zin van hoe snel instellingen studenten door een opleiding krijgen. Het gaat om de kwaliteitswinst, wat voegt een instelling toe aan het niveau waarmee de student binnenkomt? 

Dit noemt de bewindsvrouw ‘studiesucces’ en dat is volgens haar veel breder dan rendement, het gaat bijvoorbeeld ook over burgerschap. Studieduur is volgens haar geen onderdeel van de beoogde indicatoren. Zij ontraadde de motie dan ook. Tijdens de stemming, afgelopen dinsdag, volgde een meerderheid van de kamerleden haar advies. De motie werd verworpen.

Al met al kan minister Bussemaker verder op de door haar, samen met de MBO-sector ingeslagen weg richting kwaliteitsafspraken. Het doel van de kwaliteitsafspraken, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, is natuurlijk prima. Positief is ook dat de minster extra geld ter beschikking stelt voor de afspraken. Verder valt te waarderen dat instellingen in hun op te stellen kwaliteitsplan eigen accenten kunnen leggen passend bij hun visie en uitgangssituatie. 

Niet uit te sluiten valt echter dat net als in het hoger onderwijs de prestatieafspraken in omvang gaan toenemen. De kans is groot dat de te belonen prestaties meer dan nu het geval is vooral zullen liggen op het vlak van ‘makkelijk’ te meten grootheden, zoals cijfermatige onderwijsresultaten- en rendementen. Lastiger of niet te meten, maar wel belangrijke opbrengsten van onderwijs, zoals persoonlijke vorming en ontwikkeling raken wellicht onderbelicht. Bovendien zijn er risico's op verschraling van het onderwijsaanbod, uniformering en ongewenste selectie aan de poort.

De conceptregeling vindt u hier

Bron: Verus
Afbeelding: Startupstockphotos.com
 
 

 
Meer over
 
Middelbaar, Ryanne Smit.JPG
15 dec 2014

Nieuw VMBO heeft meer keuzevrijheid in breed profiel

Nieuw VMBO heeft meer keuzevrijheid in breed profiel
Ryasaurus
15 dec 2014

Vakdiploma op maat voor mbo'ers

Vakdiploma op maat voor mbo'ers
Picography
10 dec 2014

Onderwijsraad: Meer veerkracht maakt flexibeler onderwijs

Onderwijsraad: Meer veerkracht maakt flexibeler onderwijs
141208_groepsfoto-uitwissel.jpg
10 dec 2014

Nederlands-Duitse studentenontmoeting bij ROC van Twente

Nederlands-Duitse studentenontmoeting bij ROC van Twente
Imagebase
8 dec 2014

Opvang slachtoffer loverboys moet beter

Opvang slachtoffer loverboys moet beter
startupstockphotos
1 dec 2014

Strakke planning bij uitvoering Kwaliteitsplannen 2015

Strakke planning bij uitvoering Kwaliteitsplannen 2015
Spitznas
1 dec 2014

Wat ouders belangrijk vinden op een mbo-school

Wat ouders belangrijk vinden op een mbo-school
http://join.deathtothestockphoto.com/
23 nov 2014

Bussemaker pleit voor Instructeursbeurs in mbo

Bussemaker pleit voor Instructeursbeurs in mbo
startupstockphotos.com
19 nov 2014

Studentinspraak kwaliteitseisen mbo

Studentinspraak kwaliteitseisen mbo
PublicDomainArchive
13 nov 2014

Ongediplomeerde uitstroom gedaald bij HMC College

Ongediplomeerde uitstroom gedaald bij HMC College
Muis, Deathtothestockphoto, CC0
7 nov 2014

Ruimte voor keuzedelen moet mbo-opleidingen flexibeler maken

Ruimte voor keuzedelen moet mbo-opleidingen flexibeler maken

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies