Platform Profiel Actueel

Profiel in april met o.m. prof. Jolles over het ri

Profiel in april met o.m. prof. Jolles over het rijpend brein en leren

21 mrt 2016 | Nieuws

In de april-uitgave van vakblad Profiel wordt in een negental artikelen ingegaan op het thema Mbo-docenten opleiden. Een van de bijdragen betreft een artikel van prof. Jelle Jolles over een deelasp[ect van de verkenning naar de oorzaken van het verschil in studieprestaties en leermotivatie tussen jongens en meisjes in het mbo, hbo en wo. De verkenning werd in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door een consortium, bestaande uit het ROA (UM), het Centrum voor Brein en Leren (VU) en CHEPS (UT) een.

In een drieluik besteedt vaktijdschrift Profiel dit voorjaar aandacht aan deze verkenning. Universiteitshoogleraar Neuropsychologie Jelle Jolles (VU), een van de drijvende krachten achter de verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’, gaat in dit eerste artikel (april) in op de neuropsychologische ontwikkeling van adolescenten in relatie tot studiesucces en de verschillen hierbij tussen jongens en meisjes. Jolles in zijn inleiding: ‘Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes maar ook binnen de groep van jongens en van meisjes. Willen we iedereen gelijke kansen bieden, dan is belangrijk dat de mbo-student níet de regisseur is van het eigen leerproces. De docent en de school moeten die regie weer terugpakken om aan hun studenten volop steun, sturing en inspiratie te kunnen bieden.’

Verdere artikelen o.m. 

Docent en organisatie-ontwikkelaar Marcel van Maanen schrijft over Human re-sourcing: de weg terug naar de professional bron. Het gaat om de dialoog docent-student en om de vaardigheden en houding van de docent.

Joke van der Meer bezoekt de docentenopleiding Watermanagement bij het Wellantcollege.

Ook aandacht voor het grote belang docenten op te leiden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld, dit in het kader van de overheidscampagne 'Signaleren kan je leren'.  

Een bijdrage van het Nederlands Jeugd Instituut gaat het in op de zorgvoor de school als veilige en gezonde omgeving.

Tevens een interview met Marjan Vermeulen, bijzonder hoogleraar bij het Welten Instituut, onderdeel van de Open Universiteit in Heerlen.

De april-uitgave van Profiel verschijnt op 7 april a.s.

 
 

 
Meer over
 
Jelle Jolles vraagt steun, sturing en inspiratie v
15 apr 2016

Jolles: 'Laat scholier of student NIET de regisseur zijn van eigen leerproces'

Prof Jolles in vakblad Profiel
Communicatiecheck.gif
7 apr 2016

Communicatiecheck wil enthousiasme voor techniek bevorderen

Communicatiecheck voor jongeren in techniek

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies