Platform Profiel Actueel

vrouwen 2.jpg

'Schokkend' - geweld: 1 op elke 2 vrouwen heeft er in enige vorm mee te maken!

10 mrt 2014 | Nieuws

Eén op de drie vrouwen in de Europese Unie heeft te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. In Nederland zegt bijna de helft van de vrouwen ooit slachtoffer geweest te zijn van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit de resultaten van een groot Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen. De resultaten zijn volgens Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, ronduit schokkend te noemen. Ze tonen aan dat het nog steeds een zeer omvangrijk en ernstig probleem is.

Nederland scoort daarmee hoog op de geweldsladder. Een reden kan zijn dat vrouwen in Nederland eerder aangifte doen dan in andere landen. Wat niet betekent dat het probleem in Nederland meevalt. De cijfers zijn zeer verontrustend. Dat zei  Renée Römkens, directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en voorheen hoogleraar Interpersoonlijk geweld aan de Universiteit van Tilburg, zaterdag jl op Radio 1. Römkens kwam circa 20 jaar geleden in eigen onderzoek al eens  met vergelijkbare resultaten over de situatie in Nederland.

Meer dan de helft van de vrouwen in Europa heeft wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of kussen. In een derde van de gevallen werd de vrouw lastig gevallen door de baas, een collega of een klant. Met name vrouwen in hogere managementfuncties zijn slachtoffer van seksuele intimidatie.

Het onderzoek werd verricht door FRA, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, in Brussel. Het onderzoek naar geweld tegen vrouwen levert voor het eerst een Europees vergelijkend beeld op over het aantal vrouwen en meisjes dat in het dagelijkse leven geconfronteerd wordt met geweld. Onderzoekers interviewden 42.000 vrouwen uit alle 28 landen van de EU. Onder hen waren 1500 Nederlandse vrouwen. Een op de 20 vrouwen in Europa is wel eens verkracht. Dat zijn 9 miljoen slachtoffers. Tweederde van de vrouwen doet geen aangifte van seksueel geweld, waardoor veel onzichtbaar blijft. Enkele opvallende Nederlandse cijfers

  • Bijna de helft (45%) van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dit percentage ligt een stuk hoger dan het EU-gemiddelde van 33.
  • 25% van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld door een partner of ex-partner.
  • Een op de vijf Nederlandse vrouwen heeft als kind (<15 jaar) seksueel geweld door een volwassene ondervonden. Dit is - samen met Frankrijk - het hoogste percentage van alle EU-landen. Het EU-gemiddelde is 12%.
  • Meer dan de helft van de vrouwen (51% in Nederland, 53% gemiddeld in de EU) heeft in het afgelopen jaar situaties of omgevingen vermeden uit angst voor fysiek of seksueel geweld.
  • Cyberintimidatie (via email, sms of social media) is door 17% van de Nederlandse geïnterviewden ondervonden. Een flink hoger percentage dan het EU-gemiddelde van 11%.
  • Ook wat betreft stalking is het Nederlandse percentage hoog: 26% van de vrouwen heeft dit meegemaakt, tegenover een gemiddelde van 18% in de EU.

In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland hoog. Dit kan deels te verklaren zijn door onderrapportage in landen met een lager maatschappelijk bewustzijn rond dit thema en minder wetgeving, mediacampagnes en voorzieningen als vrouwenopvang of een meldcode huiselijk geweld voor professionals.

Het gaat bij dit geweld niet alleen om verkrachting, maar bijvoorbeeld ook om hard aan de haren trekken, tegen een muur duwen of het dreigen met een mes. De cijfers moeten volgens researchers leiden tot een serieus maatschappelijk debat.

Bron: EU, Atria

Foto: Unsplash Christina - wocintechchat

 
 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies