Platform Profiel Actueel

liggend_shutterstock_203919325_toetsenbord_0.jpg

FME: Cyberweerbaarheid bedrijfsleven toont onacceptabele gebreken

24 jul 2017 | Nieuws

In de afgelopen weken werd weer duidelijk hoe het is gesteld met de cyberveiligheid van Nederlandse organisaties zoals ziekenhuizen en de Rotterdamse haven. Door de digitalisering in ondernemingen zijn zij kwetsbaar en moeten zij weerbaar(der) zijn voor cyberdreigingen. De Cyber Security Raad (CSR) constateert een ernstig informatietekort bij het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om informatie over cyberveiligheid. Alleen de Rijksoverheid en organisaties in de vitale infrastructuur wisselen onderling cruciale informatie uit; andere bedrijven en organisaties blijven ervan verstoken.

Cyber Security Raad heeft in haar recente advies aangegeven dat het hele bedrijfsleven gewaarschuwd moet worden bij een cyberaanval. FME sluit zich daar bij aan en pleit met een aantal andere partijen ook voor een Digital Trust Centre. Dit centrum kan concrete adviezen geven hoe ondernemingen zich weerbaar kunnen maken voor cyberincidenten. Betere kennisdeling en informatie-uitwisseling zou een belangrijke taak moeten worden. Daarnaast zou het Digital Trust Centre ook een rol kunnen spelen in het coördineren en faciliteren van regionale en sectorale initiatieven om de cyberweerbaarheid te vergroten.

Daarom adviseert de CSR onder andere de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, brancheorganisaties en bedrijven om een landelijk dekkend stelsel in te richten, waarbinnen overheid en bedrijfsleven informatie uit kunnen wisselen. Dit zou een stelsel moeten zijn waarin met behulp van een Digital Trust Centre publieke en private partijen, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst en het bedrijfsleven, nauw met elkaar samenwerken. Dit zou via zogenaamde 'schakelpunten' kunnen lopen die informatie op een eenvoudige en toegankelijke manier verspreiden onder de doelgroep.

De Tweede Kamer heeft hierover weliswaar een motie aangenomen, maar het is volgens de CSR een misvatting te denken dat enkel de komst van zo'n centrum de oplossing is. Het is van belang het hele stelsel van informatie-uitwisseling opnieuw in te richten en hiaten te dichten, wil het Nederlandse bedrijfsleven digitaal veiliger worden. Het CSR adviseert ook de rijksoverheid om een financiële stimulans voor brancheorganisaties mogelijk te maken, zodat zij een functie voor het bedrijfsleven kunnen vervullen op het gebied van cyberveiligheid.

 
 

 
Meer over
 
3040 Computerhackers-cover.jpg
7 sep 2017

Uitgave AO over noodzaak van een ministerie voor de Digitale Samenleving

Uitgave AO over noodzaak van een ministerie voor de Digitale Samenleving
Veel kansen voor mbo ICT-studenten.png
19 aug 2017

ICT-opleidingen bij het Alfa-college trekken veel studenten

ICT-opleidingen bij het Alfa-college trekken veel studenten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies