Platform Profielactueel
Ben Column.jpg

Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer

9 mei 2017 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

‘Cyberdreigingen ondergraven het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en het vertrouwen in de digitale samenleving’, zo rapporteerde in maart jl het Rathenau Instituut dat het onderzoek deed in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

En nu komt de Onderwijsraad met een advies Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig. De Onderwijsraad schrijft: ‘Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Leerlingen moeten worden voorbereid op het leven en werken in een digitale maatschappij. Dat gebeurt nu onvoldoende. Het vraagt inspanningen van overheid, scholen en uitgevers van digitale leermiddelen om ervoor te zorgen dat het huidige onderwijs optimaal profiteert van de mogelijkheden die digitalisering biedt. ‘

Het advies is jaren te laat en veel te beperkt. Want nog altijd ontbreken een gecoördineerd landelijk en internationaal beleid voor digitalisering. Naar aanleiding van de Rathenau studie schreef ik: ‘Al enkele jaren geleden pleitte ik op deze plaats voor een Deltaplan digitalisering, voor het onderwijs. Ten behoeve van de introductie en een weloverwogen gebruik van een eenduidige technologie voor alle scholen. Nu pleit ik voor een Ministerie voor de Digitale samenleving. Bijna alle burgers hebben een smartphone, de economie is in zeer hoge mate afhankelijk van de moderne media en digitalisering. Robotisering gaat de komende jaren 2 miljoen banen kosten, met name van lager opgeleiden. Daarentegen nemen internetwinkels een groeiend aandeel in de economie.’ ( ) ‘Het is inmiddels al ver over twaalven en we hebben nog altijd geen coherent rijksbeleid op het gebied van moderne media en digitalisering. Lees het hele artikel hier.

In de recente verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer was digitalisering geen thema. Het is bizar. De totale samenleving valt of staat met digitalisering. We kunnen niet meer zonder. Voor alles is een centrale aansturing en aandacht, niet voor digitalisering. De apathie bij overheid en politiek is verbijsterend. Wekelijks klagen we over internetfraude en grof gedrag op social media terwijl hackers op alle fronten de samenleving (kunnen)ontregelen Als we niet heel gauw volledig en gecoördineerd inzetten op betere beveiliging en scholing ligt anarchie op de loer. Zo simpel is dat.

Lees ook de column over omgang-met-digitale-media-is-allereerst-een-opvoedingsvraagstuk, klik hier?

 

 
Meer over
 
28 sep 2019

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd

Huidige afzettingsprocedure Trump een hele dure les voor de democratie wereldwijd
23 mrt 2017

De allerhoogste tijd voor een Ministerie voor de Digitale samenleving

De allerhoogste tijd voor een Ministerie voor de Digitale samenleving

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies