Platform Profiel Actueel

gun.jpg

Wapengeweld & coronadoden: Hoe persoonlijke vrijheid ten koste gaat van levens

16 apr 2021 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Op 16 april 2021 vielen weer negen slachtoffers bij een 'mass shooting' in de VS Bij een mass shooting vallen 4 of meer slachtoffers door vuurwapengeweld. In de afgelopen maand alleen waren er 45 (!) mass shootings in de VS. Elk jaar sterven er 30-35.000 burgers door vuurwapens. Het is een prijs die vuurwapenliefhebbers, wat veel Amerikanen zijn, bereid zijn te betalen voor hun persoonlijke en Constitutionele vrijheid. Hetzelfde geldt voor de bijna 570.000 coronadoden in de VS in ruim een jaar tijd - weigeren een mondmasker te dragen of zich te laten vaccineren liggen hier mede aan ten grondslag.

Voor veel Amerikanen is één aspect in het leven heilig en daarmee allesbepalend: persoonlijke vrijheid. We zagen het in 2020. Maatregelen van de CDC, het Amerikaanse RIVM, om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen, werden door zeker een derde deel van de Amerikanen afgedaan als ontoelaatbare bemoeienis. Het advies en op sommige terreinen de plicht mondmaskers te dragen, werd door velen niet opgevolgd. De toenmalige president Trump voelde wel aan wat zijn conservatieve achterban wilde horen en adviseerde noch verplichtte het dragen van mondmaskers. Ook kwam er geen gericht preventief regeringsbeleid, integendeel, lockdowns waren schaars, kort en halfslachtig en de regering Trump deed er het nodige aan de ware cijfers van besmetting en doden te verhullen of te manipuleren. Die houding maakte school in conservatieve staten. In staten met conservatieve gouverneurs werd dit tot een cultureel geschil – de democratische elite versus de nationalistische, conservatieve patriotten - en veelal werden maatregelen enkel geadviseerd, niet verplicht. Waar verplichting wel het geval was, kwamen veel conservatieven in verzet. In winkels die het dragen van een mondmaskers verplicht stelden, kwam het niet zelden tot een grove woordenwisseling, handgemeen en/of de inzet van politie. Het resultaat van dit alles: tussen februari en 15 april 2021 werden bijna 570.000 Amerikanen het slachtoffer van COVID-19. En dat met name vanwege verzet tegen het dragen van een stukje stof, een mondmasker. Een stukje stof dat de persoon zelf én de medemens beschermt. Verzet omdat de verplichting zou indruisen tegen de persoonlijke vrijheid, terwijl het leven van alledag doorspekt is van talloze van regels en wetten waaraan men zich te houden heeft, ook in conservatieve staten. De conservatieve regering van Trump noemde in 2020 het tragische dodental nauwelijks. Een dag van rouw is er onder Trump nooit geweest. Het tekent de houding en visie van conservatieven dat ieder het eigen leven moet en mag bepalen en voor dat leven zelf verantwoordelijk is. De regering moet zich daar niet mee bemoeien.

Het is deze groep ook die boven alles het bezit van wapens als een persoonlijk recht beschouwt. Geen land waar per hoofd van de bevolking zoveel wapens in omloop zijn. In de VS zijn onder een bevolking van 330 miljoen naar schatting 400 miljoen vuurwapens in omloop. In het pandemiejaar 2020 werden tegen de 23 miljoen (!)vuurwapens verkocht  een absoluut record. Verkopers van wapens dat jaar noteerden wachtlijsten voor bestellingen. Niet eerder werden kwamen zoveel mensen door vuurwapengeweld om het leven: bijna 19.379! Dat is exclusief het aantal van 12.000 mensen die zich met een vuurwapen van het leven beroofden. De statistieken noteerden 611 ‘mass shootings’ in 2020. Van een mass shooting is sprake als er vier of meer dan vier personen gedood zijn bij een schietincident. Ter vergelijking. Als de VS hetzelfde aantal vuurwapendoden als Nederland (44 op 17 miljoen inwoners) zou hebben, zou het totaal aantal doden op circa 900 liggen. In werkelijkheid ligt verhoudingsgewijs 20 keer hoger.  

Veel massa-schietincidenten met 3, 4 of 5 doden halen niet eens meer het landelijke nieuws. Alleen na grotere incidenten zoals onlangs in Atlanta (8 doden) en Boulder (10 doden) herhalen de democraten hun decennia-oude roep om betere wapenwetten. Maar de conservatieve politici doen dat allang af met een geeuw en het besef dat het land morgen alles al weer vergeten is. Het is nog erger, nogal wat bewoners van Amerikanen geloven in samenzweringstheorieën dat sommige massa-schietincidenten nooit zijn gebeurd, dat ze zijn verzonnen door democraten om wapenbezitters in een kwaad daglicht te stellen en om nieuwe wapenwetten erdoor te drukken. Het is de diepe, diepe tragiek van een land waar persoonlijke vrijheid alles overheersend is, en zelfs de veiligheid van de medeburger overheerst.

Printscreen: Ozy.com

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies