Voor docentschap beroepsonderwijs in een rechtvaardige, veilige en circulaire samenleving

Ben Column.jpg

Profiel Magazine mei: LOB - onderwijs staat of valt met consequente begeleiding

3 mei 2018 | Column | Ben CLaessens, hoofdredacteur

In de mei-editie van Profiel Magazine gaat het om LOB en om docent- en studentvaardigheden. In het beroepsonderwijs is LOB nog altijd geen onderdeel van organisatie en curriculum. Een rapportage van de toenmalige minister voor OCW stelde eind 2016: ‘Inhoud en vorm van LOB blijken nog teveel team- of docentafhankelijk. Volgens een derde van de docenten en ruim de helft van de beleidsmedewerkers zijn er geen centrale afspraken over inhoud en vormgeving en zijn de opleidingsteams of locaties hierin autonoom.  ( ) Van scholen en instellingen wordt beleid gevraagd waarin LOB herkenbaar in het onderwijscurriculum een plaats heeft. Ons bereiken echter ook signalen dat LOB als vrijblijvende activiteit wordt gezien en minder als wettelijke taak.’

Om scholen nog beter te ondersteunen bij de begeleiding van hun studenten bij lob kwamen de MBO Raad en studentenorganisatie JOB, met steun van het ministerie van OCW, in november 2017 met de Ambitie-agenda LOB voor het mbo. Zij stelden: ‘Veel mbo-scholen hebben inmiddels een eigen visie en beleid op LOB ontwikkeld, voeren LOB-activiteiten uit en investeren in de professionalisering van hun docenten op dit gebied. ( ) Vanuit het Stimuleringsproject LOB in het mbo zijn veel materialen ontwikkeld met en voor scholen. Ook zijn mbo-scholen vanuit dit servicepunt begeleid bij de ontwikkeling van LOB beleid. Vanaf augustus 2017 worden deze werkzaamheden door het Expertisepunt LOB vo-mbo verder voortgezet. Ondanks deze inspanningen zijn er ook nog mbo-scholen waarbij extra inspanningen ten aanzien van LOB nodig zijn.’

OCW schreef in september 2016: ‘Het is een taak van het onderwijs om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te ontwikkelen en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. ( ) LOB helpt jongeren te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en motivatie liggen, ondersteunt bij het oriënteren op een toekomstig beroep en werkveld en helpt jongeren de stappen te zetten die nodig zijn voor een passende studie- en beroepskeuze. Ze verkennen hun persoonlijke drijfveren, ambities en talenten en staan stil bij vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik worden?’ en ‘Wat vind ik belangrijk? Docenten en ouders kunnen leerlingen stimuleren na te denken over hun ervaringen en hen helpen bewuste en gemotiveerde keuzes te maken om zelf richting te kunnen geven aan hun toekomst.’

LOB is onontbeerlijk voor de leerweg en loopbaan van de leerling.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies