Platform Profiel Actueel

03 united-nations-covid-19-response.jpg

Onderzoek Onderwijs & Pandemie | Laat de studieresultaten niet verloren gaan!

31 mrt 2021 | Column | Redactie Platform Profielactueel

De vele studies rond Onderwijs&Corona verdienen bekendheid en een praktische uitwerking. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de transformatie van het onderwijs én de samenleving.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gericht op verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. De organisatie stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en –beleid. Het maakt resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk, zodat de kennis zo goed mogelijk kan worden gebruikt in de onderwijspraktijk en het beleid. Dat laatste is in alle tijden belangrijk maar zeker nu, waar het gaat om bevindingen uit het onderwijsonderzoek in het Pandemiejaar.

Op de website van NRO is Corona-gerelateerd onderzoek terug te vinden. Maar ook buiten NRO om worden tal van kortere en langer lopende studies verricht. Het betreft alles bij elkaar een veelheid van en een grote variatie aan studies door onderzoekers binnen en buiten onderwijsonderzoeksorganisaties. Lof hiervoor. Echter, hoe gaan we de resultaten, die eminent zijn voor (aanpassing van het) toekomstig onderwijs, in de praktijk laten werken? De vele studies rond Onderwijs&Corona verdienen bekendheid en een praktische uitwerking. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in de transformatie van het onderwijs én de samenleving.

Te vaak wordt te weinig gedaan met onderzoeksresultaten. Maar het afgelopen Pandemiejaar is zo uniek, zo verreikend en ingrijpend voor de samenleving, het onderwijs en de betrokken onderwijsdoelgroepen dat we wel lessen móeten trekken uit de talrijke studies op dit terrein. Het onderzoek richt zich op onder meer de nieuwe, hybride vormen van lesgeven, de onderwijskundige voor- en nadelen ervan en de gevolgen ervan voor het welzijn van studenten en docenten en voor het curriculum en de schoolorganisaties als geheel. De lessen die we uit de onderzoeken kunnen trekken kunnen belangrijke richtingwijzers zijn voor noodzakelijke veranderingen in het onderwijs en de betekenis en plaats van dat onderwijs in de samenleving.

Zie als voorbeeld de volgende programma’s:

Niet de onderzoeken zelf zullen de uitdaging zijn maar de praktische vertaling – de slag naar het toegankelijk en begrijpelijk maken van de studieresultaten en vervolgens, de processen die het onderwijs helpen er in hun praktijk mee aan het werk te gaan. De resultaten mogen niet verloren gaan. Ze komen voort uit een unieke periode van onze samenleving die werd (en nog altijd wordt) gekenmerkt door een nagenoeg complete ontwrichting van de samenlevingen wereldwijd en een hoge mate van aanpassing en flexibiliteit van burgers in die samenlevingen.

Er is een gedegen en werkbare structuur nodig om ervoor te zorgen dat de onderzoeken en de resultaten ervan de praktijk bereiken. Onderwijsinstellingen dienen professionals te hebben die in samenwerkingsverbanden tussen instellingen en stakeholders in de regio (gemeenten, bedrijfssectoren) met elkaar kijken wat de onderzoeken vertellen, welke resultaten van belang zijn en welke daarvan uiteindelijk aanleiding moeten zijn voor aanpassingen op structuur en de diverse niveaus van het onderwijs.

 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies