Platform Profiel Actueel

foto.jpg

Elk jaar zijn ca 300.000 kinderen en volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld

26 nov 2018 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Deze column is gewijd aan de schokkende situatie van huiselijk geweld dat in ons land, een moderne samenleving, elk jaar honderdduizenden volwassenen en kinderen treft en op tal van plaatsen nagenoeg aan de orde van de dag is. De vele vormen waarin geweld wordt gebruikt, is verbijsterend. Een op drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met een of andere vorm van geweld. Zo'n vijftig organisaties werken nu samen  om alle informatie en kennis te bundelen. De informatie in deze column is afkomstig van CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

Op scholen zijn het tal van kinderen maar ook volwassenen, docenten zelf ,die er slachtoffer van kunnen zijn. De samenwerkende organisaties hebben 25 factsheets samengesteld. Medewerkers in het beroepsonderwijs krijgen hiermee extra handvatten voor het signaleren van verschillende vormen van geweld en voor hoe te handelen wanneer er signalen zijn.

Wanneer je als professional signalen tegenkomt van huiselijk geweld of kindermishandeling, dien je altijd de meldcode te gebruiken. Echter, er bestaan veel verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld naast partnergeweld en kindermishandeling aan ouderenmishandeling, aan de opkomst van online seksuele intimidatie van jongeren, aan jongeren of volwassenen die uitgebuit worden door mensenhandelaren of aan eergerelateerd geweld. Bij al deze geweldsvormen kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Hiernaast spelen er bij huiselijk geweld of kindermishandeling tegen specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking of migranten in kwetsbare posities, soms andere signalen en doorverwijsoverwegingen, die niet altijd bekend zijn. Daarom is er in het kader van dit project voor elke geweldsvorm en speciale doelgroep een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één oogopslag al deze informatie voor handen heeft.

Unieke samenwerking

‘Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld, die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,’ vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, die het gezamenlijk project heeft geïnitieerd.

‘Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken’, zegt Viergever.

Marianne van der Krans, van Veilig Thuis: ‘Het is goed dat we bij de ontwikkeling van elke factsheet betrokken zijn. De kracht van samenwerking en partnerschap komt naar voren in het resultaat. Dat past goed bij onze werkwijze als Veilig Thuis.’

‘Niet alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden tijdig gesignaleerd, een voorbeeld daarvan is seksueel geweld’, zegt Wilma Schakenraad van Movisie. ‘De factsheets bieden veel informatie, ook over specifieke vormen. Wij participeren in dit project omdat wij het belangrijk vinden dat deze informatie breed beschikbaar is en actueel gehouden wordt.’

Robinetta de Roode, van de artsenfederatie KNMG: ‘Deze factsheets bieden een waardevolle praktische aanvulling op de nieuwe KNMG-meldcode, die op 21 november is verschenen. We vinden het als artsenfederatie mooi om te zien hoe CoMensha en andere partijen uit het veld zich inzetten om vanuit hun deskundigheid deze informatie bijeen te brengen.’

Gratis te downloaden

De factsheets zijn gratis en openbaar beschikbaar op de site www.huiselijkgeweld.nl/typengeweld vanaf 22 november 2018. De factsheets komen ook beschikbaar in het Engels.

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies