Platform Profielactueel
download.png

De heilzame werking van artistieke interventies verdient alle stimulans

11 nov 2019 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft voor het eerst met een omvangrijke analyse van 900 onderzoeken officieel bevestigd dat het beoefenen van kunstvormen de mentale en fysieke gezondheid en het algehele welbevinden bevordert. De studie is maandag 11 november in Helsinki, Finland, gepresenteerd. De WHO roept beleidsmakers op om meer beleid, geld, scholing en programma’s teneinde artistieke interventies in gezondheidszorg te bevorderen.  

Onderzoek in Nederland

In Nederland stelden twee jaar geleden (sept 2017) de maatschappelijke onderzoeksorganisatie Movisie en Hogeschool Windesheim samen met het LKCA in het onderzoek “Kunst en positieve gezondheid” vast dat er nog weinig ‘harde’ bewijzen zijn voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Zij stelden vast dat het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning toeneemt. De onderzoekers: ‘Dit wordt echter nog onvoldoende vanuit beleid ondersteund. Internationaal zijn er nog weinig ‘harde’ bewijzen voor effecten van kunst op de positieve gezondheid van zorgontvangers. Dat heeft onder meer te maken met het ontbreken van passende onderzoeksmethoden voor de praktijk. Voor culturele interventies liggen met name in de ouderenzorg, GGZ en extramurale zorg kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen. Wel is daarvoor dringend faciliterend beleid nodig, evenals duurzame financiering. De samenwerking tussen professionals uit de verschillende domeinen en tussen professionals en deelnemers hebben eveneens extra aandacht nodig.’

Hun onderzoek betrof een overzichtsstudie in opdracht van ZonMw betreffende culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen. De resultaten werden aangeboden aan de ministeries van OCW en VWS en vormen de basis voor de kennisagenda die de ZonMw-commissie Cultuur en Zorg met stakeholders gaan opstellen. Wat is ermee gedaan? De WHO heeft officieel en voor het eerst de link tussen artistieke vormen en gezondheid en welbevinden bevestigd. De onderzoekers hebben nu het grote gelijk aan hun kant.

Voor het rapport “Kunst en positieve gezondheid”, klik hier

Lees ook ons artikel over dit thema, klik hier

 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies