Platform Profiel Actueel

voters.jpg

De democratie in de VS krijgt meer en meer perverse vormen

25 mrt 2021 | Column | Redactie Platform Profielactueel

Democratie is in de globale samenleving een tamelijk jong fenomeen, een experiment. Zo noemen de Amerikanen het zelf, een experiment, sinds ze in 1776 de onafhankelijkheid uitriepen en onder het juk van de Britse monarchie vandaan een democratie werden. Weliswaar totaal gegrondvest op slavernij maar toch. Persoonlijke vrijheid heeft altijd hoog in het vaandel van de Amerikaanse republiek gestaan. De regering in Washington heeft vanuit de bevolking altijd kunnen rekenen op wantrouwen en openlijk of verborgen verzet. Toen in 1863 president Lincoln bij wet de slavernij afschafte bleven de zuidelijke staten die hun economie en de blanke stem in het Congress in gevaar zagen komen hiertegen in verzet. Over beiden - de economie en hun stem – behielden ze hun zeggenschap, niet door de wet of de democratie te eerbiedigen, maar door per staat eigen wetten aan te nemen (Jim Crow laws) en de stem en positie van de zwarte Amerikanen, de voormalige slaven, te onderdrukken. Een situatie die tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw (!) kon blijven bestaan. Een situatie die kon bestaan door de gedachte van de blanke suprematie die sinds de regering van Donald Trump weer nieuw leven is ingeblazen en openlijk en schaamteloos wordt verkondigd. Onder meer door Trump en een meerderheid van de Republikeinen in het Congres en tientallen miljoenen in het land die Trump nog altijd steunen. Inclusief de leugen van Trump dat niet de Democraat Joe Biden maar hij, Trump zelf, de verkiezingen van 3 november 2020 zou hebben gewonnen. Deze leugen leidde op 6 januari jl in Washington tot een bestorming van het Capitool, het centrum van de politieke macht in de VS. Het leidde uiteindelijk tot 5 doden en zo’n 140 gewonden, in hoofdzaak onder het beveiligingspersoneel van het Capitool.

Voor verkiezingsfraude is tot geen enkel bewijs geleverd, ook niet ten overstaan van de rechters in de 60 rechtszaken die door Trumpaanhangers aanhangig werden gemaakt. Een Trump-advocaat die bij hoog en laag volhield dat er echt sprake was van fraude werd aangeklaagd door een producent van stemmachines. Pas toen gaf ze toe dat niemand met enig verstand echt serieus haar zelf verkondigde onzin over fraude moest geloven. Maar het kwaad is geschied. Ergo, de Big Lie zoals de leugen over de verkiezingsfraude wordt genoemd, is in tal van, door Republikeinen gecontroleerde staten in het land, aanleiding om nieuwe wetten te introduceren die volgens de conservatieve politici en Trumpaanhangers fraude moeten voorkomen en ‘veilige’ verkiezingen zullen waarborgen. In de praktijk betekent dit echter dat er wetten worden aangenomen die het voor met name democratische zwarte kiezers moeilijker maken om hun stem uit te brengen. In de staat Georgia werd zeer recent een wet aangenomen die de stemtijd op zondag, de dag waarop veel zwarte Amerikanen kerkdiensten bezoeken, beperkt. En die het strafbaar maakt om mensen die in de rij staan om te stemmen van water en voedsel te voorzien! 

Niet voor niets noemen democratische activisten deze wetten Jim Crow 2. De racistische wetten zijn terug van nooit weggeweest. Het is een sprong terug in de tijd en toont wat al eeuwen speelt – blanke nationalisten die geen andere manier zien om mcht te krijgen en te behouden door de grenzen van kiesdistricten te manipuleren en het stemrecht te corrumperen. Het is de enige manier om in een land dat demografisch meer divers wordt en meer en meer naar de Democraten neigt, kans te maken op een verkiezingszege. In het Congres hebben de Democraten nu in het Huis en in de Senaat de meerderheid plus een President in het Witte Huis. De Republikeinen voeren al jarenlang een enkele politiek: obstructie en nul medewerking jegens de Democraten voor wat dan ook. Het bevordert niet het ontwikkelingsproces van een jonge democratie die in feite nooit echt een kans heeft gehad - vanwege de slavernij en door de ondermijning van met name rechts-conservatieve politici en blank nationalisme. Democratie heeft daarmee een meer en meer perverse vorm gekregen, ver verwijderd van de intentie en idealen van de initiatiefnemers van de Constitutie eind 18e eeuw, die overigens allen op enkele na slavenhouders waren!

 

 

 
Meer over
 

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies