Platform Profiel Actueel

Ben Column.jpg

De allerhoogste tijd voor een Ministerie voor de Digitale samenleving

23 mrt 2017 | Column | Ben Claessens, hoofdredacteur

Al enkele jaren geleden pleitte ik op deze plaats voor een Deltaplan digitalisering, voor het onderwijs.  ten behoeve van de introductie en een weloverwogen gebruik van een eenduidige technologie voor alle scholen. Nu pleit ik voor een Ministerie voor de Digitale samenleving. Bijna alle burgers hebben een smartphone, de economie is in zeer hoge mate afhankelijk van de moderne media en digitalisering. Robotisering gaat de komende jaren 2 miljoen banen kosten, met name van lager opgeleiden. Daarentegen nemen internetwinkels een groeiend aandeel in de economie. En dat lokt criminelen die er lustig op los hacken. Cybercriminaliteit vormt een jaarlijkse schadepost van zo’n 10 miljard euro. 71% van de datalekken vindt in het mkb plaats. De internationale politiek staat in het teken van de Twitterende Amerikaanse president en de inbreuk van Rusland op verkiezingen in westerse landen langs de digitale weg.

Tijdens de Nederlandse verkiezingscampagnes was het geen onderwerp behalve bij de stemming zelf, die gebeurde met potlood en papier. Om de invloed van hackers te voorkomen. Het is inmiddels al ver over twaalven en we hebben nog altijd geen coherent rijksbeleid op het gebied van moderne media en digitaliering. ‘Cyberdreigingen ondergraven het innovatie- en concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en het vertrouwen in de digitale samenleving’, aldus het Rathenau Instituut dat het onderzoek deed in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Om ons land echt cyberweerbaar te maken en ervoor te zorgen dat onze kennis(economie) niet weglekt, is minstens 100 miljoen euro nodig. Die oproep doen VNO-NCW en MKB-Nederland aan een nieuw kabinet. Zij worden gesteund door inmiddels meer dan 50 branches en organisaties (waaronder natuurlijk FME), die het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’ hebben ondertekend. Het is de hoogste tijd voor een apart ministerie om de digitale ontwikkelingen in de diverse sectoren van de samenleving te monitoren, te adviseren en waar nodig te voorzien van subsidies, bijvoorbeeld voor scholing. Samenwerking met andere ministeries is daarbij een ‘must’.

 

 
Meer over
 
9 mei 2017

Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer

Zonder een (internationaal) Deltaplan Digitalisering ligt anarchie op de loer

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies