Vakkundig docentschap beroepsonderwijs - voor een duurzame samenleving

Samenwerkende teams
Toegevoegd op 17 mrt 2016
Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving
Toegevoegd op 24 mrt 2016
Wat zijn de effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving? Deze eerste tussenmeting geeft een eerste
indruk en probeert de gevonden effecten nader te duiden via een verklarende evaluatie. Benadrukt moet worden dat
het om voorlopige resultaten gaat die zijn vastgesteld gedurende de looptijd van de masteropleiding van leraren.
Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving
Teams in het MBO - De verschillende dimensies van teamsamenwerking
Toegevoegd op 24 mrt 2016
Dat er samengewerkt wordt in teams vindt men in het mbo vanzelfsprekend. In het mbo leidt men per slot van rekening op voor een beroep en niet voor een eindexamenvak. De kaders voor die teamsamenwerking zijn vastgelegd in Professioneel Statuut (2009) en cao.
Teams in het MBO - De verschillende dimensies van teamsamenwerking

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies