Platform Profielactueel
Cover 3004
Deel dit AO-boekje met anderen

Rekenen is (g)een verloren basisvaardigheid

Auteur
AO NR. 3004
ISBN 9789085871842
JAAR 2014
Categorie Wiskunde, ICT & Natuurwetenschappen

Samenvatting

Zeker een miljoen Nederlanders maken in hun dagelijks werk gebruik
van een of andere vorm van rekenen/wiskunde. Dan kunnen
we denken aan wetenschappers, financieel deskundigen, artsen, maar
niet alleen aan zulke hoog opgeleiden ook zeer veel andere beroepsbeoefenaren
gebruiken vormen van rekenen/wiskunde. Het ligt voor
de hand dat deze beoefenaren een belangrijk onderdeel uitmaken van
de Nederlandse economie. Maar niet alleen de sectoren van werk en
beroep is rekenen onmisbaar. Voor ieder van ons is het een onmisbare
vaardigheid, immers cijfers en getallen bepalen mede ons leven. Denk
alleen aan ons huishoudboekje, het budgetmanagement.
In dit AO pleit wiskundige Wim Kleijne voor het behoud van de rekenvaardigheid.
Wim weet waarover hij spreekt. Hij zat zijn leven lang in
het onderwijs en was algemeen voorzitter van de staatsexamencommissie
VO resp. algemeen examenleider bij het College voor Examens
voor de staatsexamens voortgezet onderwijs. In dit AO analyseert hij
het belang van rekenen en wiskundige vaardigheid. Hij put daarvoor
onder mee uit de geschiedenis van de cijfers en getallen. Dit AO legt de
vinger op een zwakke plek in het leven van de westerse mens die zichzelf
afhankelijk maakt van de digitale verworvenheden en daarmee
een belangrijk en uniek deel van het eigen vermogen – rekenvaardigheid
– veronachtzaamd.

Inhoudsopgave

5 Terreinafbakening
7 Rekenen een basisvaardigheid
7 Getalsystemen
9 Notatie
11 Een grote stap voorwaarts
12 Een vergelijking
13 Leren rekenen
15 Van leren tot vaardigheid
17 Toen en nu
19 Inhouden
21 Belang
23 De auteur
23 Literatuur

De last van het rekenen
iStockphoto
2882
De last van het rekenen -
De Gulde Snede
2803.jpg
2803
De Gulde Snede -
De calculerende leerling
2755.jpg
2755
De calculerende leerling -
Kijken naar de werkelijkheid
2580.jpg
2580
Kijken naar de werkelijkheid - W. Kleijne
Verdere vernieuwing van het wiskunde- onderwijs
2205.jpg
2205
Verdere vernieuwing van het wiskunde- onderwijs -
Moderne wiskunde
1299.jpg
1299
Moderne wiskunde -
Wiskunstige schoonheid
2438.jpg
2438
Wiskunstige schoonheid -
Wim Kleijne Wim Kleijne

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies