Platform Profielactueel
273.jpg
Deel dit AO-boekje met anderen

Verloren bos

Auteur
AO NR. 273
ISBN
JAAR 1949
Categorie Land- en tuinbouw

Samenvatting

Een hellevuur is door de bosgebieden van Zuid-Frankrijk gegaan en heeft prachtige
wouden veranderd in een troosteloze woestenij van as en verkoolde stammen,
Frankrijk is door een nationale ramp getroffen. Volgens officiele gegevens bedroeg
het aantal doden 78, terwijl er ruim 150 vermisten waren en meer dan 200 per-
sonen wegens brandwonden in ziekenhuizen moesten worden opgenomen.
De laaiende vlammen hebben karavanen van vluchtelingen voor zich uitgedreven,
die in vrachtwagens, auto's, handkarren en zelfs kinderwagens een deel van hun
bezit poogden te redden. Een piloot die boven het vuurfront vloog, vertelde dat
de aanblik der brandende bossen gruwelijker was dan de vlammenzeeen bij de
luchtbombardementen op de Duitse industriecentra tijdens de oorlog.
Tezelfdertijd werden ook de Verenigde Staten en Canada door bosbranden ge-
teisterd. Een zware strijd tegen het vuur is gevoerd in de nationale bossen van
Payette in de staat Idaho en in het bekende Yellowstone Park. In de provincie
Quebec (Canada) werden tachtig bosbranden gemeld; op sommige plaatsen
bereikte de vlammenzee daar een breedte van ruim dertig kilometer I
Thans zijn de branden grotendeels beteugeld — al hoorden we in het begin
van deze week dat opnieuw branden waren gesignaleerd in Zuid-Frankrijk —
Een verwoesting, erger dan de oorlog deze soms aanricht, is achtergebleven.
Frankrijk heeft een nationale rouwdag gehad.
Deze gebeurtenissen behoren dus alweer tot het verleden en het lijkt misschien
wat vreemd, dat we nu gaan spreken over ,,verloren bos", terwijl er al weer vele
nieuwe gebeurtenissen zijn, die onze aandacht opeisen.
Als we echter niet alleen denken aan de bosbranden, maar nagaan dat de bossen,
die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van onze beschaving, in het verleden'
op roekeloze wijze zijn verwoest en ze ook thans nog door allerlei gevaren —
waarvan onjuist inzicht
en verkeerd begrepen
eigenbelang wel de
grootste zijn — worden
bedreigd, dan komen
we tot de conclusie, dat
het probleem van het
„verloren bos" door-
lopend actueel blijft.

Inhoudsopgave

Een schone toekomst
www.stockexpert.com
2923
Een schone toekomst -
Plattelandsleven
GAW te Wageningen
2895
Plattelandsleven -

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies